Skip til hoved indholdet
  Hjem Dagtilbud - overblik Forældrebetaling

Forældrebetaling

Oversigt over takster og information om betaling

Der er forældrebetaling til Læringshusets dagtilbud, SFO og klub. Derudover er der forældrebetaling til fritidstilbud i og uden for huset.

Læringshusets skole har ikke forældrebetaling, da al grundskoleundervisning i folkeskolen er gratis.

 

Tilskud

I Høje-Taastrup Kommune kan du som forældre med en indtægt under en vis grænse få et ekstra tilskud til en plads i dagtilbud, SFO eller klub ved siden af det almindelige tilskud til en plads i dagtilbud eller SFO.

Oversigter

Der er forældrebetaling til følgende tilbud:

 • Læringshusets Dagtilbud
 • Læringshusets SFO
 • Læringshusets klub

Forældrebetalingen reguleres årligt. Du finder de seneste takster for dagtilbud, SFO og klub på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.

Der er forældrebetaling til en række kultur- og fritidsaktiviteter i og uden for huset. Det kan for eksempel være til billedskolen eller svømmehallen med klubben.

Forældrebetalingen reguleres årligt. Du finder de seneste takster for kultur- og fritidsaktiviteter på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.

Der er to muligheder for at få økonomisk tilskud til pasning af børn i Høje-Taastrup Kommune. 

 

Søskendetilskud

Har du flere børn i institution betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % for de efterfølgende pladser.

Der skal betales for institutionsplads under sygdom, ferie og lukkedage.

Der ydes automatisk søskendetilskud til

 • barn i privat daginstitution
 • barn i privat børnepasning efter dagtilbudsloven § 80
 • barn i dagtilbud 0-5 år
 • barn i SFO

Der ydes ikke søskendetilskud til

 • barn i klub
 • barn i SFO på privatskole

 

Økonomisk fripladstilskud

For familier med en samlet personlig indkomst under kr. 601.200 i 2023 og 622.200 i 2024 kan der ydes hel- eller delvis økonomisk friplads efter ansøgning.

Se fripladsskala for 2013 til 2024 på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk. Der kan du også beregne og søge økonmisk friplads.

HTKpay er et system til kontantfri betaling i Høje-Taastrup Kommune. Betalingskortet er nemt og enkelt, og det kan benyttes på alle salgssteder i Høje-Taastrup Kommune, der anvender HTKpay. 

Læringshusets skole anvender HTKpay i Læringshusets Foodlab (kantine) og Læringshusets klub anvender HTKpay til særlige aktiviteter eller ture ud af huset. Du får udleveret dit HTKpay-kort, der hvor du ønsker at handle.

Du opretter din profil på htkpay.dk, tilføjer kortnummeret på forsiden af dit HTKpay-kort og overfører penge til kortet via dit kreditkort.

Du fastsætter selv begrænsninger for dagligt forbrug, automatisk optankning med mere på din profil.

Læs mere om HTKpay på deres hjemmeside htkpay.dk.

Regler for tilskud

Du kan læse mere om reglerne for tilskud på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk.

- Regler for tilskud til dagtilbud: uvm.dk/dagtilbud/tilskud-og-egenbetaling/oekonomisk-fripladstilskud

- Regler for tilskud til SFO, fritidshjem og klub: uvm.dk/sfo-klub-og-fritidshjem/fritidshjem

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00