Skip til hoved indholdet
  Hjem SFO - overblik Bestyrelsen

Bestyrelsen

Information om bestyrelserne i Læringshuset

Læringshuset har flere bestyrelser forstået på den måde, at der er en forældrebestyrelse for hver af følgende afdelinger i huset: 

 • Dagtilbud
 • Klub
 • Skole og SFO

 

Bestyrelserne er vigtige

Læringshusets forældresamarbejde er en vigtig del af dagligdagen. Det gode samarbejde mellem hjem og dagtilbud, skole, SFO eller klub skaber sammenhæng i vores børn og unges liv og det skærper opmærksomheden omkring deres perspektiver. 

Bestyrelserne er en afgørende del af dette samarbejde, da de blandt andet er med til at fastsætte principper for samarbejdet.

Om bestyrelserne

Læringshusets dagtilbud er en del af Klynge K, som skal bestå af Nærhedens nye og kommende institutioner.

Forældrebestyrelsen i Klynge K består af 7 forældrerepræsentanter og 2 forældresuppleanter, en medarbejderrepræsentant og klyngelederen.

Valget til bestyrelsen afholdes typisk i andet kvartal, hvor man vælges for to år. Der holdes som regel mellem 4-6 møder årligt i bestyrelsen.

Bestyrelsen er først og fremmest vigtige sparringspartnere for pædagogerne med hensyn til at lægge nogle principper for dagtilbuddets virke. Bestyrelsen arbejder med forskellige elementer af dagtilbuddets drift og udvikling. Blandt andet om principper for anvendelse af budgetrammen og valg om kommunal frokostordning. Derudover har bestyrelsen nogle formelle opgaver i forhold til at afgive høringssvar, når Høje-Taastrup Kommune har noget til høring, som vedrører dagtilbuddet.

Du kan læse mere om "Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser" på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk

Forældrebestyrelsen i Læringshusets klub består af forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant og klublederen.

Der holdes som regel mellem 4-6 møder årligt i bestyrelsen. Bestyrelsen er først og fremmest vigtige sparringspartnere for pædagogerne med hensyn til at lægge nogle principper for klubbens virke. Derudover har bestyrelsen nogle formelle opgaver i forhold til at godkende budget og virksomhedsplan, deltage i lederansættelser, deltage i medarbejderansættelser og afgive høringssvar, når Høje-Taastrup Kommune har noget til høring, som vedrører klubben.

Du kan læse mere om bestyrelsen for klub på klubbens hjemmeside 5inn.dk.

Bestyrelsen for Læringshusets skole og SFO består af 7 forældrerepræsentanter og 2 forældresuppleanter, to elevrådsrepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og skolelederen og en sekretær.

Høje-Taastrup Kommune har delegeret følgende beføjelser til skolebestyrelsen:

 • Deltagelse i ansættelsesudvalg af ledere og pædagogisk personale 
 • Skoledagens længde 
 • Madordninger 
 • Forældrebetaling af forplejning på ekskursioner 
 • Godkendelse af valgfag 

Valg til skolebestyrelse foregår i maj måned i lige år. Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer sidder i skolebestyrelsen i en fireårig valgperiode og tiltræder hvervet i skolebestyrelsen 1. august. Eventuelle repræsentanter fra lokalsamfundet vælges for en fireårig periode. Elev- og medarbejderrepræsentanter vælges for en étårig periode. For at sikre kontinuitet i skolebestyrelsens arbejde gennemføres forskudte valg for forældrerepræsentanter, således at halvdelen af de forældrevalgte medlemmer er på valg hvert andet år.

Du kan læse mere om "Styring af skolen" på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk

 • Jesper Rye Jensen - formand
  (Adresse: Hedevej 32 B, 2640 Hedehusene. Mobil: 22420732. Arbejdstelefon: 78790272. Email : jrj@etosadvokater.dk)
 • Kevin Pedersen - næstformand
 • Asma Sahebzadeh - forældrerepræsentant
 • Anna Litvinova Poulsen - forældrerepræsentant
 • Mette Dupont Siggaard Andersen - forældrerepræsentant
 • Peter Peter Børsen Sperling - forældrerepræsentant
 • Aman Rezai - forældrerepræsentant
 • Nicki Wassmann Brøchner - forældrerepræsentant
 • Vakant (afventer elevrådsvalg) - elevrådsrepræsentant
 • Vakant (afventer elevrådsvalg) - elevrådsrepræsentant
 • Kamilla Bervild - medarbejderrepræsentant
 • Frederik Hein Rogren - medarbejderrepræsentant
 • Casper Casper Madsen - skoleleder
 • Morten Bay Knudsen - sekretær

Principper

Skolebestyrelsen fastlægger retningen for skolens virksomhed gennem principper, men det er skolelederen, der træffer de konkrete afgørelser. Principperne skal derfor være så rummelige, at skolelederen har handlefrihed i sin ledelse af skolen, men omvendt også angive en tydelig retning. 

 

Politikker

Skolebestyrelsen i Læringshuset kan udstikke politikker for udvalgte områder. En politik er en slags retningslinje målrettet elever og forældre, som opfordrer til en bestemt form for adfærd. Det kan for eksempel omhandle mad, mobiler eller trafik.

 • Der er ingen udstykning af politikker

Sådan kommer du i bestyrelsen

- Synes du det er sjovt at få ting til at fungere og skabe resultater?
- Interesserer du dig for børn og unge?
- Kan du lide at omgås andre forældre?

Du kan som forældre stille op, når der er valg til bestyrelsen. Du vælges af og blandt forældrene og repræsenterer dermed alle forældre i bestyrelsen. Spørg bestyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvornår der er valg næste gang.

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00