Skip til hoved indholdet
  Hjem SFO - overblik Forældrebetaling

Forældrebetaling

Oversigt over takster og information om betaling

Der er forældrebetaling til Læringshusets dagtilbud, SFO og klub. Derudover er der forældrebetaling til fritidstilbud i og uden for huset.

Læringshusets skole har ikke forældrebetaling, da al grundskoleundervisning i folkeskolen er gratis.

 

Tilskud

I Høje-Taastrup Kommune kan du som forældre med en indtægt under en vis grænse få et ekstra tilskud til en plads i dagtilbud, SFO eller klub ved siden af det almindelige tilskud til en plads i dagtilbud eller SFO.

Oversigter

Der er forældrebetaling til følgende tilbud:

 • Læringshusets Dagtilbud
 • Læringshusets SFO
 • Læringshusets klub

Forældrebetalingen reguleres årligt. Du finder de seneste takster for dagtilbud, SFO og klub på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.

Der er forældrebetaling til en række kultur- og fritidsaktiviteter i og uden for huset. Det kan for eksempel være til billedskolen eller svømmehallen med klubben.

Forældrebetalingen reguleres årligt. Du finder de seneste takster for kultur- og fritidsaktiviteter på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.

Der er to muligheder for at få økonomisk tilskud til pasning af børn i Høje-Taastrup Kommune. 

 

Søskendetilskud

Har du flere børn i institution betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % for de efterfølgende pladser.

Der skal betales for institutionsplads under sygdom, ferie og lukkedage.

Der ydes automatisk søskendetilskud til

 • barn i privat daginstitution
 • barn i privat børnepasning efter dagtilbudsloven § 80
 • barn i dagtilbud 0-5 år
 • barn i SFO

Der ydes ikke søskendetilskud til

 • barn i klub
 • barn i SFO på privatskole

 

Økonomisk fripladstilskud

For familier med en samlet personlig indkomst under kr. 601.200 i 2023 og 622.200 i 2024 kan der ydes hel- eller delvis økonomisk friplads efter ansøgning.

Se fripladsskala for 2013 til 2024 på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk. Der kan du også beregne og søge økonmisk friplads.

Regler for tilskud

Du kan læse mere om reglerne for tilskud på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk.

- Regler for tilskud til dagtilbud: uvm.dk/dagtilbud/tilskud-og-egenbetaling/oekonomisk-fripladstilskud

- Regler for tilskud til SFO, fritidshjem og klub: uvm.dk/sfo-klub-og-fritidshjem/fritidshjem

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00