Skip til hoved indholdet
  Hjem Kontakt os

Kontakt os

Læringshuset rummer dagtilbud, skole, SFO og klub. Derudover er der sundhedspleje, socialrådgiver, uddannelsesvejledning, teknisk service med mere. Det vil sige forskellige afdelinger og funktioner. På denne side finder du vores kontaktinformation.

Vi har samlet alt relevant kontaktinformation her på siden. Er du i tvivl om noget, skal du endelig bare kontakte os. Læringshusets administration har åbent mandag til fredag kl. 7.45-15.15. Administrationen har lukket i weekender og ferier.

Hvis du vil være sikker på at træffe den person, du søger, kan det være nødvendigt på forhånd at booke et møde. Det kan administrationen også hjælpe dig med. Vores adresse er Skolebakken 1, 2640, Hedehusene.

 

Tjek din digitale postkasse

Høje-Taastrup Kommune og Læringshuset sender digital post, så hold øje med din digitale postkasse på borger.dk. Er dit barn kommende eller nuværende elev, vil du som forældre for eksempel modtage breve i din digitale postkasse om optagelse, transport, information med mere.

Kontaktinformation

Læringshusets dagtilbud

Skolebakken 1

2640, Hedehusene

laeringshuset-dagtilbud@htk.dk

+45 43 35 44 60

Læringshusets skole

Skolebakken 1

2640, Hedehusene

laeringshuset@htk.dk

+45 43 35 21 40

 

Åbningstider

Mandag-fredag 7.45-15.15

Læringshusets SFO

Skolebakken 1

2640, Hedehusene

laeringshuset-sfo@htk.dk

+45 43 35 21 40

 

Åbningstider

Mandag-torsdag fra kl. 6.00-17.00 og fredag fra kl. 6.00-16.00. Læs mere om forældrebetaling, lukkedage og nødpasning på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk

Læringshusets klub

Skolebakken 1

2640, Hedehusene

+45 43 35 35 05

laeringshuset@htk.dk

 

Afdeling Klub Inn

Hovedgaden 448

2640, Hedehusene

+45 43 35 35 05

klubinn@htk.dk

klubinn.htk.dk

 

Afdeling 5'eren

Charlottegårdsvej 5

2640, Hedehusene

+45 43 35 35 05

5eren@htk.dk

5eren.dk

Nikolaj Bührmann

nikolajbu@htk.dk

+45 43 35 44 60

Skoleleder

Casper Madsen

casperma@htk.dk

+45 24 91 72 57

 

Viceskoleleder

Sencan Altintas 

sencanal@htk.dk

+45 24 59 56 74

Afdelingsleder 7.-9. klasse (konstitueret)

Afdelingsleder 4.-6. klasse

Christoffer Cold-Ravnkilde

anderscol@htk.dk

+45 29 63 26 23

 

Sanne Magnussen

sannema@htk.dk

+45 21 45 42 95

Mette Underlien

metteun@htk.dk

+45 25 30 77 07

Ulrik Ljungberg

ulriklj@htk.dk

+45 61 22 07 41

Per Christoffersen

perch@htk.dk

+43 35 35 20

Camilla Brandt McCue

camillamc@htk.dk 

+4523844699

 

Alle skoler i Høje-Taastrup Kommune har tilknyttet en fremskudt socialrådgiver. Socialrådgiveren er et tilbud til elever, forældre og skolens personale. Socialrådgiveren i Læringshuset er Mette Bridstrup Pedersen. Hun kan træffes i Læringshuset mandage og onsdage. Ellers er du velkommen til at skrive eller ringe til hende.

 

Som forældre kan du f.eks. tale om:

 • Bekymringer for dine børns trivsel og udvikling.
 • Problemer med at takle konflikter med børnene.
 • Uenighed omkring børneopdragelsen.
 • Børn der har det svært i forbindelse med skilsmisse.
 • Børn der har problemer med kammerater eller andre.
 • Børn der har problemer i skolen/institutionen.
 • Andet

 

Som elev kan du f.eks. tale med en socialrådgiver om:

 • Problemer derhjemme med forældre eller søskende.
 • Bliver mobbet i skolen eller i klubben.
 • Er bekymret for eget eller forældres forbrug af alkohol eller stoffer
 • Er kommet ind i kriminalitet og ikke ved, hvordan man kommer ud af det
 • Gør skade på sig selv eller overvejer det
 • Andet

 

Derudover er det en del af socialrådgiverens funktion, at deltage i forebyggende netværksmøder mellem skole, forældre og elev, efter behov og aftale være brobygger til Høje-Taastrup Kommunes Familieafdeling eller rådgive om frivillige tilbud i Høje-Taastrup Kommune

Læringshuset anbefaler, at du starter med at henvende dig til de pædagoger eller lærere, der har den daglige kontakt med barnet. Har den fælles indsats ikke den ønskede virkning, inddrages den eller de relevante PPR-medarbejdere til at rådgive og vejlede.

Du kan altid henvende dig direkte til PPR i Høje-Taastrup Kommune. Det gør du nemmest ved at kontakte Børne- og Ungerådgivningscentret.

 • Generelle henvendelser om PPR og børn i kommunens dagtilbud. Telefon 29 13 43 57
 • Generelle henvendelser, når det drejer sig om skolebørn og PPR. Telefon 23 81 88 97

 

Børn, unge (0-18 år) og deres forældre samt personale i dagtilbud, skoler/SFO og klub kan få hjælp fra PPR. Anledningen kan være:

 • Skoleproblemer af faglig eller trivselsmæssig karakter
 • Spørgsmål i forbindelse med opdragelsen
 • Psykiske problemer
 • Fysiske eller udviklingsmæssige handicap
 • Vanskeligheder med tale, sprog, syn eller hørelse
 • Sociale/adfærdsmæssige vanskeligheder i eller udenfor hjemmet
 • Spørgsmål i forbindelse med dit barns udvikling

 

Talehørekonsulenterne 

Talehørekonsulenterne kan kontaktes gennem barnets dagtilbud eller skole, og hvis der er brug for hjælp ud over rådgivning og vejledning, skal barnet indstilles til PPR. Dette sker i et samarbejde med forældre, dagtilbuddets/skolens leder og psykolog. Talehørekonsulenterne har en række opgaver, herunder

 • Arbejder med børn, der har komplekse eller specifikke tale- og høremæssige samt sproglige kommunikationsvanskeligheder
 • Tager udgangspunkt i en tidlig og forebyggende indsats i et samarbejde med forældre, voksne i dagtilbud og skoler og evt. koordineret med andre professionelle som sundhedsplejersker, støttevejledningspædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer
 • Lægger vægt på at implementere aktiviteterne i barnets almindelige hverdag i et tæt samarbejde med forældre og pædagoger/lærere

Arbejdsform og indsats anbefales og tilrettelægges med baggrund i en faglig vurdering af barnets udfordringer.

Åben Anonym Rådgivning i Høje-Taastrup Kommune er for dig, som er barn, ung eller forælder, og som har brug for at dele et problem med en fagperson. Du kan få kontakt til rådgiverne ved at ringe til Børne- og Ungerådgivningscentret på telefon +45 43 59 10 00. Her skal du bede om at komme til at tale med den åbne anonyme rådgivning. Læs mere på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk.

Charlottegårdsvej 1

2640 Hedehusene

hedetand@htk.dk

+45 43 35 23 59

 

Tandplejen i Høje-Taastrup Kommune arbejder sammen med brugerne på at skabe størst mulig tandsundhed for den enkelte. Læs mere på Tandplejens hjemmeside tandplejen.htk.dk.

Sundhedsplejen, Børneterapien og Familiens Hus udgør samlet Sundhedstjenesten i Høje-Taastrup Kommune. 

 • Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg fra den tidlige graviditet og fødsel til 3-årsalderen. Derudover har Sundhedsplejen en række aktiviteter på de forskellige klassetrin. Den forebyggende og sundhedsfremmende indsats tilrettelægges ved tre forskellige former for aktiviteter: 1) Samtaler 2) Undersøgelser 3) Sundhedspædagogiske aktiviteter. Du kan kontakte sundhedsplejen på mobiltelefon. Du får nummeret ved opstart eller når sundhedsplejen første gang kommer på barnets klassetrin.
 • Der er 2 sundhedsplejersker tilknyttet Læringshuset. Det er Lisa Kvist og Christina Mainz Lytje. De arbejder tæt sammen i et team, men afholder de fleste samtaler individuelt. De tilstræber at hver klasse er tilknyttet den samme sundhedsplejerske. De træffes i Aula eller på mobil. Lisa: +45 20 26 99 38, Christina: +45 21 29 17 33
 • Børneterapien tilbyder fysioterapi og ergoterapi til dit barn. Personalet undersøger og vurderer dit barns behov og vejleder dig blandt andet til de bedste behandlings- og træningsmetoder. 
 • Familiens Hus er for dig, der vil have dit nye liv med babymos, bleskift og børnepasning til at gå hånd i hånd med uddannelse og job. Familiens Hus er for alle gravide og mødre under 30 år. Derudover er der forskellige tilbud til fædre.

Kontakt sundhedsplejens administration, hvis du har spørgsmål. Telefon +45 51 35 26 01. Læs mere om Sundhedstjenesten på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk.

Nicholas Feltsen

nicholasfe@htk.dk 

+45 20 51 56 03

 

Uddannelsesvejlederne guider dig på din uddannelsesvej, så du kan tage de skridt, som er de rigtige for dig. Hvis der er brug for at inddrage andre i kommunen, for eksempel Jobcentret, så kan du også tale med dem om det. Læs mere på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk.

Du finder kontaktoplysninger på skolebestyrelsen på siden Bestyrelsen

Nina Gelardi

ninama@htk.dk

+45 24 77 97 41

Morten Bay Knudsen

mortenbkn@htk.dk

+45 21 16 36 72

Teknisk service

Palle Ryan Nielsen

palleni@htk.dk

+45 23 71 21 42

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00