Skip til hoved indholdet
  Hjem Elevrådet

Elevrådet

Information om elevrådet i Læringshuset

Læringshusets elevråd har indflydelse på skoledagen og skolens udvikling. Det er deres opgave at tale elevernes fælles sag, så eleverne får mest muligt indflydelse i huset.

Alle elever har som udgangspunkt valgret og er valgbare til elevrådet. Selve valget afholdes hvert år i starten af skoleåret og senest inden udgangen af oktober.

Information

Elevdemokrati handler primært om at give eleverne indflydelse på deres egen skolegang samt at skabe et inkluderende miljø, hvor elevernes synspunkter og ideer bliver værdsat og taget alvorligt i beslutningsprocesserne på skolen.

Derudover er det afgørende at lære om demokrati af flere årsager, især set i lyset af tidens tendenser i samfundet og den generelle verdenssituation:

 1. Undervisning om demokrati hjælper med at styrke og fremme demokratiske værdier såsom respekt for menneskerettigheder, retsstatsprincipper, ytringsfrihed og lighed. Disse værdier udgør grundlaget for et demokratisk samfund og er afgørende for at opretholde retfærdighed og fred.

 2. At lære om demokrati giver eleverne en dybere forståelse for, hvordan samfundet fungerer, herunder valgprocesser, politiske institutioner og offentlig debat. Dette gør dem bedre rustet til at deltage aktivt i samfundet som engagerede borgere.

 3. I en tid, hvor ekstremisme og populisme kan true demokratiske institutioner og værdier, er det vigtigt at uddanne unge om demokratiets styrker og udfordringer. Dette kan hjælpe med at ruste dem til at navigere i komplekse politiske landskaber og modvirke polarisering.

 4. Demokratisk dannelse fremmer medborgerskab og ansvarlighed blandt eleverne ved at opmuntre dem til at deltage aktivt i samfundet, løse problemer og bidrage konstruktivt til fællesskabet.

 5. Med en øget global fremkomst af autoritære regimer og underminering af demokratiske institutioner er det vigtigt at uddanne eleverne om værdien af demokrati og vigtigheden af at forsvare det mod autoritære trusler.

Samlet set er demokratisk dannelse ikke kun en grundlæggende rettighed i et demokratisk samfund som Danmark. Det er også en nødvendighed for at sikre, at vores fremtidige generationer er rustet til at opretholde og styrke de demokratiske principper i en stadigt skiftende verden.

Én gang årligt mødes elevrådene fra alle folkeskolerne i Høje-Taastrup Kommune i det Fælles Elevråd til en Børnerigsdag med borgmesteren i byrådssalen på rådhuset.

Som rigtige politikere diskuterer eleverne opdelt i udvalgsgrupper med udvalgsformænd, hvilke indkomne forslag, afsendt af skolernes elevråd, der skal modtage finansiering. Det kan være penge til en idrætsdag, nye legeredskaber eller andet, som elevrådene ønsker til fælles gavn for skolens elever.

Efter forhandlingerne stemmer børnerigsdagen om, hvordan puljen skal fordeles mellem ansøgningerne. Det samlede beløb er forskelligt fra år til, men det plejer at være omkring de 100.000 kr.

Det er en stor oplevelse både for deltagere og tilhørere, når de på nært hold prøver de demokratiske processer i en kommune. 

Læringshusets elevråd er består af elever fra 1.-9. klasse, som udgør det fælles elevråd. Det fælles elevråd består af elevrådet for 1.-3. klasse, elevrådet for 4.-6. klasse og elevrådet for 7.-9. klasse. 

Det fælles elevråd vælger nogle forpersoner, som repræsenterer resten af elevrådet. Forpersonerne deltager i Børnerigsdagen og møder med ledelsen og andre samarbejdspartnere. Elevrådet bliver blandet andet hørt i forbindelse med den årlige trivselsmåling og skoleudviklingssamtalerne.

Derudover vælges der to elevrådsrepræsentanter til skolebestyrelsen, som deltager i alle skolensbestytelsesmøderne. 

Elevrådet mødes efter behov med deres kontaktlærere. Normalt er det kontaktlærerne, der indkalder til elevrådsmøde, men eleverne kan også selv indkalde til elevrådsmøde.

Skolen afsætter også midler i budgettet til elevrådet og deres arbejde.

Elevrådet gør sig gældende i huset gennem:

 1. Møder med skoleledelsen, hvor elevrådet kan drøfte elevrelaterede emner såsom skolemiljø, trivsel og arrangementer

 2. Deltagelse i elevrådsudvalg som for eksempel trivselsudvalg, arrangementudvalg eller sundhedsudvalg, hvor de kan komme med input og forslag

 3. Elevrådsmøder, hvor elevrådet eller alle elever på skolen inviteres til at diskutere og komme med forslag til forbedringer af skolemiljøet

 4. Aktiviteter som for eksempel temadage, fester eller sportsbegivenheder

 5. Indsamling af information og formidling af input og synspunkter fra andre elever på skolen til andre elever eller skolens ledelse

Læringshusets fælles elevråd har valgt følgende forpersoner, som samtidig også er valgt som elevrådsrepræsentanter til skolebestyrelsen:

 • Aja Sabah Farok (9.A)
 • Ahmad Aryan Ahmadzai (9.B)

Følgende lærere er elevrådskontaktlærere i Læringshuset:

 • Elevrådet for 1.-3. klasse - Hilal Tavaslioglu, hila0027@htkskoler.dk
 • Elevrådet for 4.-6. klasse - Malene Dittmer Bune, male7081@htkskoler.dk
 • Elevrådet for 7.-9. klasse - Malou Jørgensen, mari090s@htkskoler.dk

Læringshusets elevråd er medlem af Danske Skoleelever (DSE), som er en tværpolitisk interesseorganisation for skoleeleverne i Danmark på både frie grundskoler, ungdomsskoler, efterskoler og folkeskoler.

Hos Danske Skoleelever er det eleverne selv, der leder og beslutter retningen for organisationen, og det er eleverne selv, som deltager i den offentlige debat og varetager interesserne inde i det politiske maskinrum. Det har de gjort siden 2004.

Du kan læse mere om Danske Skoleelever på deres hjemmeside skoleelever.dk.

Sådan kommer du i elevrådet

- Synes du det er sjovt at få ting til at fungere og skabe resultater?
- Interesserer du dig for skolen og de andre elever?
- Kan du lide at samarbejde?

Du kan som elev stille op, når der er valg til elevrådet i starten af skoleåret. Du vælges af og blandt eleverne og repræsenterer dermed alle elever på skolen. Spørg elevrådet, hvis du har nogen spørgsmål til elevrådet.

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00