Skip til hoved indholdet
  Hjem Om huset - overblik Socialrådgivning og PPR

Socialrådgivning og PPR

Information om socialrådgivning og PPR

Læringshuset samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som er et rådgivnings- og vejledningstilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Den fremskudte socialrådgiver og logopæderne (tale-høre-konsulenterne) har base i huset, mens psykologerne og de specialpædagogiske konsulenter med mere deltager i møder og kommer i huset efter behov.

Høje-Taastrup Kommune tilbyder desuden åben anonym rådgivning for dig, som er barn, ung eller forælder, og som har brug for at dele et problem med en fagperson.

Derudover opfordres børn og unge til at benytte Børnetelefonen, hvis de vil tale med andre voksne.

Om socialrådgivning og PPR, åben anonym rådgivning og Børnetelefonen

PPR arbejder for, at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune får de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel gennem inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer. PPR's medarbejdere er psykologer, logopæder (tale-høre-konsulenter) og specialpædagogiske konsulenter.

Børn, unge (0-18 år) og deres forældre samt personale i dagtilbud, skoler/SFO og klub kan få hjælp fra PPR.

Er du bekymret for dit barns udvikling og trivsel, kan du få råd og vejledning hos PPR. Anledningen kan være:

 • Skoleproblemer af faglig eller trivselsmæssig karakter
 • Spørgsmål i forbindelse med opdragelsen
 • Psykiske problemer
 • Fysiske eller udviklingsmæssige handicap
 • Vanskeligheder med tale, sprog, syn eller hørelse
 • Sociale/adfærdsmæssige vanskeligheder i eller udenfor hjemmet
 • Spørgsmål i forbindelse med dit barns udvikling

Logopædernes opgaver:

 • Arbejder med børn, der har komplekse eller specifikke tale- og høremæssige samt sproglige kommunikationsvanskeligheder
 • Tager udgangspunkt i en tidlig og forebyggende indsats i et samarbejde med forældre, voksne i dagtilbud og skoler og evt. koordineret med andre professionelle som sundhedsplejersker, støttevejledningspædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer
 • Lægger vægt på at implementere aktiviteterne i barnets almindelige hverdag i et tæt samarbejde med forældre og pædagoger/lærere

Logopædernes arbejdsform og indsats anbefales og tilrettelægges med baggrund i en faglig vurdering af barnets udfordringer.

Åben anonym rådgivning tilbyder professionel rådgivning til familier, børn og unge i Høje-Taastrup Kommune. Rådgiverne arbejder i det daglige med børn og unge og deres familier. Det er gratis at bruge rådgivningen, og du kan henvende dig anonymt.

Der kan være mange grunde til at henvende sig i Åben Anonym Rådgivning.

Som barn/ung kan det være:

 • At du har et problem, som du gerne vil tale med en voksen om
 • At du har problemer derhjemme med dine forældre eller søskende
 • At du bliver mobbet i skolen eller i klubben
 • At du er bekymret for dit eget forbrug af alkohol eller stoffer
 • At du er bekymret for, om dine forældre har et misbrugsproblem
 • At du er kommet ind i kriminalitet og ikke ved, hvordan du kommer ud af det
 • At du gør skade på dig selv eller overvejer det

Som forældre kan det være:

 • Bekymringer i forhold til et kommende barn
 • Bekymringer for dine børns trivsel og udvikling
 • Problemer med at takle konflikter med børnene
 • Uenighed omkring børneopdragelsen
 • At børnene har det svært i forbindelse med skilsmisse
 • At børnene har problemer med kammerater eller andre
 • At børnene har problemer i skolen/institutionen

Man kan selvfølgelig have mange andre bekymringer og problemer. Du skal ikke være bange for, om det, du går og tumler med, er for stort eller for småt. Du vil komme til at snakke med rådgivere, der har masser af erfaring med at tage hånd om mange forskellige emner, og som er klar til at give dig råd og vejledning.

Børnetelefonen lytter til og rådgiver børn og unge om alle mulige bekymringer, som man kan have - lige fra kærestesorger, mobning til hashmisbrug eller vold.

Ring på 116 111 alle dage eller læs mere på Børnetelefonens hjemmeside bornetelefonen.dk

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om socialrådgivning og PPR, skal du kontakte dem direkte. Du finder deres kontaktoplysninger på siden Kontakt os.

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00