Skip til hoved indholdet
    Hjem SFO - overblik Om skolefritidsordningen

Om skolefritidsordningen

For vores børn i 0.-3. klasse er der tilbud om at gå i Læringshusets SFO. SFO'en er en integreret del af huset, og pædagogerne deltager i dele af undervisningen. Her kan du blandt andet lege, hygge og arbejde i værksteder. Der er åbent om morgenen og efter skole.

Kom og leg i SFO'en

Læring, leg og fællesskab i SFO'en

Læringshusets SFO er en del af skolen, og derfor følger den folkeskoleloven. Det betyder blandt andet, at pædagogerne deltager i dele af undervisningen, og at SFO'en, ligesom skolen, er med til at understøtte børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.

I SFO'en har børnene stor medbestemmelse på deres tid, dag og aktiviteter. På den måde flyder vigtige elementer som læring, leg, fællesskab og venskab naturligt sammen i dagligdagen. Derudover tilbyder pædagogerne spændende værksteds- og udeaktiviteter i løbet af ugen, som børnene kan deltage i, hvis de har lyst.

Der er plads til alle i SFO'en, uanset om barnet vil tumle og har masser af energi eller er mere stille og fordybet. Derfor er der både mulighed at lave aktive ting som for eksempel fodbold og dans eller mere stille ting som for eksempel perlepladder og LEGO.

Pædagogerne har fokus på at give børnene plads, tid og hjælp til at lære nye færdigheder, opbygge venskaber, fordøje skoledagen eller hvad der nu er behov for på dagen. Derudover er de opmærksomme på de børn, der i en kortere eller længere periode har brug for en særlig voksenindsats.

 

Åbningstider

Mandag-torsdag fra kl. 6.00-17.00 og fredag fra kl. 6.00-16.00. Læs mere om forældrebetaling, lukkedage og nødpasning på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk/Dagtilbud-og-skole/SFO-klubber/SFO

Deltag i aktiviteter i SFO'en

Indmeldelse i SFO'en

Du opskriver dit barn til Læringshusets SFO via Den Digitale Pladsanvisning på borger.dk. Kommende skolebørn, der skal i 0. klasse efter sommerferien, skifter fra dagtilbud til SFO 1. april, hvor der er førskole (et heltids-SFO-tilbud), indtil undervisningen starter i august. I 3. klasse kan børnene ikke længere gå i SFO efter 1. april. Høje-Taastrup Kommune har i stedet et tilbud om at gå i Klub.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om SFO'en eller har nogen spørgsmål.

Vi ses i Læringshuset
 
 

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00