Skip til hoved indholdet
  Hjem SFO - overblik Overgang mellem SFO og klub

Overgang mellem SFO og klub

Information om overgangsperioden

I Høje-Taastrup Kommune skal alle børn opleve sammenhæng og helhed i overgangene imellem kommunens tilbud. Derfor samarbejder Læringshusets SFO og Læringshusets klub tæt omkring overgangen mellem SFO og klub.

 

Fælles principper i kommunen

Høje-Taastrup Kommunes principper for samarbejdet om overgange i børn og unges liv er:

 1. Vi sikrer kvalitet og sammenhæng i samarbejdet om overgange i børn og unges liv
 2. Vi sikrer overlevering af relevant viden
 3. Vi sikrer barnets/den unges trivsel, læring og en plads i fællesskabet
 4. Vi sikrer et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med forældrene

Principperne tager afsæt i kommunens Børne- og Ungepolitik og pincipper for forældresamarbejde, som også er tæt koblet til Forebyggelsesstrategien.

Proces

Sådan foregår overgangsperioden

Besøg i SFO'en

Efter efterårsferien begynder pædagogerne fra Læringshusets klub at kigge forbi 3. klasserne i Læringshusets SFO. Det handler blandt andet om at møde børnene og pædagogerne i deres hverdag i SFO'en.

Besøg i SFO'en

Efter efterårsferien begynder pædagogerne fra Læringshusets klub at kigge forbi 3. klasserne i Læringshusets SFO. Det handler blandt andet om at møde børnene og pædagogerne i deres hverdag i SFO'en.

Besøg i klubben

Pædagogerne fra Læringshusets SFO følger SFO-børnene fra 3. klasse over i Læringshusets klub en dag om ugen i løbet af januar-februar. Det giver børnene en tryg og god overgangsperiode, hvor de langsomt bliver introduceret til den nye hverdag i klubben.

Besøg i klubben

Pædagogerne fra Læringshusets SFO følger SFO-børnene fra 3. klasse over i Læringshusets klub en dag om ugen i løbet af januar-februar. Det giver børnene en tryg og god overgangsperiode, hvor de langsomt bliver introduceret til den nye hverdag i klubben.

Forældremøde

Der er forældremøde i Læringshusets klub forud for klubstarten i april. På forældremødet fortæller ledelsen og pædagogerne fra Læringshusets klub om klubben. Derudover kommer de med nogle praktiske informationer og svarer på spørgsmål

Forældremøde

Der er forældremøde i Læringshusets klub forud for klubstarten i april. På forældremødet fortæller ledelsen og pædagogerne fra Læringshusets klub om klubben. Derudover kommer de med nogle praktiske informationer og svarer på spørgsmål

Overlevering

Pædagogerne fra Læringshusets SFO og Læringshusets klub mødes omkring overlevering forud for klubstarten i april. Her drøfter de en samlet vurdering af børnenegruppens styrker og fokusområder i forhold til at sikre en tryg og god klubstart for alle

Overlevering

Pædagogerne fra Læringshusets SFO og Læringshusets klub mødes omkring overlevering forud for klubstarten i april. Her drøfter de en samlet vurdering af børnenegruppens styrker og fokusområder i forhold til at sikre en tryg og god klubstart for alle

Klubstart

Efter en tryg og sjov overgangsperiode starter børnene i Læringshusets klub i april. Samtidig flytter børnene fra 5. klasse til Klub 5'Inn, så børnene fra 3. klasse kun går i klub med 4. klasse. Der er også flere pædogoer i overgangsperioden i Læringshusets klub end normalt. Klubben tager desuden på en slags ryste-sammen-tur med børnene fra 4. klasse (daværende 3. klasse) til Lalandia i september.

Klubstart

Efter en tryg og sjov overgangsperiode starter børnene i Læringshusets klub i april. Samtidig flytter børnene fra 5. klasse til Klub 5'Inn, så børnene fra 3. klasse kun går i klub med 4. klasse. Der er også flere pædogoer i overgangsperioden i Læringshusets klub end normalt. Klubben tager desuden på en slags ryste-sammen-tur med børnene fra 4. klasse (daværende 3. klasse) til Lalandia i september.

Information

Samarbejdet mellem Læringshusets SFO og Læringshusets klub er afgørende for en god og tryg overgang fra SFO til klub for børnene i 3. klasse og deres forældre. 

Princippet om at sikre kvalitet og sammenhæng i samarbejdet omkring overgange handler om:

 • At medarbejderne har tilstrækkelig viden og er velforberedte på at tage imod alle børn
 • At børn oplever sammenhæng og helhed fra dagtilbud til skole

Efter efterårsferien begynder pædagogerne fra Læringshusets klub at kigge forbi 3. klasserne i Læringshusets SFO. Det handler om at møde børnene og deres pædagoger i hverdagen i SFO'en.

I løbet af januar-februar følger pædagogerne fra Læringshusets SFO børnene fra 3. klasse over i Læringshusets klub en dag om ugen. Det giver børnene en tryg og god overgangsperiode, hvor de langsomt bliver introduceret til den nye hverdag i klubben, hvor 4. og 5. klasse går.

Forud for klubstarten i april er der forældremøde i Læringshusets klub. På forældremødet fortæller ledelsen og pædagogerne fra Læringshusets klub om klubben. Derudover kommer de med nogle praktiske informationer og svarer på spørgsmål.

Pædagogerne fra Læringshusets SFO og Læringshusets klub mødes omkring overlevering forud for klubstarten i april. Her drøfter de en samlet vurdering af børnenegruppens styrker og fokusområder i forhold til at sikre en tryg og god klubstart for alle.

Efter en tryg og sjov overgangsperiode starter børnene i Læringshusets klub i april. Samtidig flytter børnene fra 5. klasse til Klub 5'Inn, så børnene fra 3. klasse kun går i klub med 4. klasse. Der er også flere pædogoer i overgangsperioden i Læringshusets klub end normalt.

Klubben tager desuden på en slags ryste-sammen-tur med børnene fra 4. klasse (daværende 3. klasse) til Lalandia i september.

Forældrene har stor indflydelse på børnenes motivation og forudsætning for at starte i et nyt tilbud. Derfor gør pædagogerne meget ud af at engagere sig i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med forældrene med afsæt i kommunens 10 principper for forældresamarbejde.

Forældrene introduceres blandt andet til det nye tilbud og indgår i en fælles drøftelse af følgende:

 • Forældrenes og medarbejdernes ansvar både før, under og efter overgangen
 • De aktiviteter, der finder sted i overgangen
 • Hvordan de som forældre kan understøtte og tale med deres børn om følelser, forventninger og oplevelser før, under og efter overgangen.

Du kan læse mere om forældresamarbejde på siden Forældresamarbejde

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om overgangen mellem SFO og klub, er du velkommen til at kontakte Læringshuset. Du finder vores kontaktoplysninger på siden Kontakt os

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00