Skip til hoved indholdet
    Hjem Skole - overblik Science

Science

Velkommen i science

I Læringshusets naturfagslokaler og laboratorier kan eleverne arbejde med science, herunder fagene biologi, geografi, natur-teknologi og fysik/kemi. For eksempel når de skal undersøge, opfinde eller skabe noget, som en del af den projektbaserede læring.

Der er fire naturfagslokaler og laboratorier placeret i forlængelse af hinanden på niveau 1 i tårn B. Derudover er der et fællesområde foran lokalerne.

Rasmus Willert og Simon Øksnebjerg er naturfagsvejledere i science.

Science fremmer elevernes forståelse af verden omkring dem, når de er nysgerrige, stiller spørgsmål og undersøger alt mellem himmel og jord. Det forbereder dem også på mere uddannelse og en karriere inden for videnskab og teknologi

Rasmus Willert, naturfagsvejleder i Læringshuset

Information

STEM står for Science, Technology, Engineering, and Mathematics, som på dansk kan oversættes til naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. Det er med andre en international betegnelse, der anvendes til at beskrive uddannelsesområder og fag, som fokuserer på disse fire discipliner.

  • Science (naturvidenskab) omfatter fag som biologi, fysik/kemi og geografi. Disse fag undersøger den naturlige verden gennem observation og eksperimenter. 
  • Technology (teknologi) dækker alt fra computerteknologi og informationssystemer til anvendelse af teknologi som løsning i forskellige industrier. 
  • Engineering (ingeniørvidenskab) omfatter design, bygning og vedligeholdelse af infrastruktur, maskiner og systemer. Det er anvendelsen af videnskabelige og matematiske principper til at løse praktiske problemer. 
  • Mathematics (matematik) er grundlaget for forståelse og kvantificering af mønstre, relationer og forandringer gennem tal og symboler. Matematik bruges i alle de andre STEM-discipliner til at modellere og løse problemer.


Fremtidens kompetencer

En stærk STEM-uddannelse er afgørende for at udvikle en arbejdsstyrke, der kan konkurrere på den globale scene. Danmark har brug for innovative tænkere og teknologisk kyndige medarbejdere for at opretholde og forbedre sin økonomiske status.

For at kunne bidrage til og drage fordel af teknologiske og videnskabelige fremskridt, skal eleverne have en solid forståelse af STEM-discipliner. Dette er vigtigt for at kunne navigere i og forme fremtidens samfund.

STEM fremmer også elevernes evne til at tænke kritisk og læse problemer. Disse kompetencer er nødvendige for at tackle komplekse problemer, både i arbejdslivet og i dagligdagen.

Mange af fremtidens job kommer til at være inden for STEM-områderne, så det er vigtigt, at inspirere eleverne til at blive fremtidige iværksættere, der kan skabe nye teknologier og løsninger til vores samfundsmæssige udfordringer.


Sådan arbejder vi med STEM

Der er en stigende bevidsthed om vigtigheden af STEM i Læringshusets skole og samfundet generelt. Derfor er elevernes adgang til teknologi og laboratorieudstyr også prioriteret højt i huset.

STEM-disciplinerne fremmer hands-on læring og passer i det hele taget godt til den projektbaserede læring, hvor eleverne undersøger virkelighedsnære problemstillinger. 

Derudover er der fokus på, at få flere piger og andre underrepræsenterede grupper til at interesserer sig for STEM og at kunne se en karrierevej i den retning.

Der er også fokus på kompetenceudvikling af lærere inden for STEM-områderne for at sikre, at de kan levere undervisning på højt niveau.

Dertil kommer samarbejdet med organisationer, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.

Læringshusets naturfagslokaler og laboratorier indeholder udstyr, værktøjer og teknologier, der understøtter undervisningen i fagene biologi, geografi, natur-teknologi og fysik/kemi.

Der er blandt andet specialdesignede borde med plads til eksperimenter og indbyggede forsyninger som vand og gas. Stolene er høje eller justerbare og designet til længerevarende brug.

Der er også emhætter og ventilerede skabe, hvor eksperimenter, der kan afgive farlige dampe, kan udføres. Selve kemikaliedepotet til sikker opbevaring af kemikalier er aflåst.

Derudover er der adgang til sikkerhedsbriller og laboratoriefrakker til beskyttelse under eksperimenter. Samt brandslukkere, brandtæpper med mere, som kan bruges i tilfælde af uheld. 

Der er også mikroskoper og teleskoper til at studere små objekter og himmellegemer. Samt vægte og måleudstyr til målebægre, cylindre, pipetter og så videre til kvantitative eksperimenter.

Dertil kommer demonstrationsudstyr i form af modeller, plakater, whiteboards og smartboards til at illustrere forskellige science-koncepter eller lignende. Elektrostatisk og elektromagnetisk udstyr til eksperimenter med elektricitet og magnetisme. Samt spektroskoper og spektrofotometre til analyse af lys og dets interaktion med stof.

Alle lokalerne og fællesområdet foran lokalerne har en Clevertouch-tavle med indbyggede apps, der er designet til at gøre notering, brainstorming og præsentationsopbygning enkel og intuitiv.

Rasmus Willert og Simon Øksnebjerg er naturfagsvejledere i science. De har en central rolle i at støtte og styrke undervisningen i naturfagene, som omfatter biologi, geografi, natur-teknologi og fysik/kemi, samt at fremme elevernes interesse og forståelse for naturvidenskab generelt.

Naturfagsvejlederne hjælper lærerne med at planlægge og gennemføre undervisningen i naturfagene. Dette kan indebære at vejlede om brug af undervisningsmaterialer, laboratorieudstyr og at integrere nye pædagogiske metoder. På den måde fungerer de også som en ressourceperson for ledelsen, når de skal træffe beslutning omkring STEM-disciplinerne. 

De kan også organisere eller deltage i kurser og workshops for at sikre, at lærerne er opdaterede med de nyeste faglige og pædagogiske metoder og indhold.

Derudover udvikler eller tilpasser de undervisningsmaterialer og ressourcer, så de passer til skolens specifikke behov, klasser og årgange for at sikre sammenhæng og progression samt elevernes individuelle niveau. Dette kan også inkludere planlægning af projekter og ture ud af huset.

De samarbejder desuden med andre skoler og faglige netværk for at dele viden og erfaringer samt deltager i nationale og regionale initiativer inden for naturfagsundervisning.

Simon Øksnebjerg (første billede) og Rasmus Willert (andet billede)

Betina Falsing er talentvejleder i Læringshuset.

Talentvejlederen, der er uddannet gennem Science Talenter i Sorø, er en vigtig ressourceperson i forhold til at vil sætte fokus på talent og udvikling af undervisning målrettet elever med særlige forudsætninger. Det handler også om at kunne identificere talenter og udvikle talentprojekter i samarbejde med lærerne, der udfordrer eleverne på deres niveau.

Derudover udvikler vejlederen en talentstrategi for skolen og en vejledning til, hvordan den kommer i spil, herunder hvordan den bruges af ledelsen og lærerne.


Høje-Taastrup Kommune er partnerskabskommune med Science Talenter.  

Det betyder, at udvalgte elever fra Læringshusets skole kan deltage i talentcamps og -events hos Science Talenter og at Læringshusets skole kan få hjælp og rådgivning af Science Talenter i forbindelse med skabelsen og udviklingen af skolens talentudviklingsmiljøer.


Om Science Talenter

Science Talenter, som er en del af Astra - det nationale naturfagscenter på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø, tilbyder talentcamps og -events til naturvidenskabelige talenter fra deres samarbejdskommuner. Det handler blandt andet om at få flere unge til at starte på en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Derudover hjælper de med at skabe talentudviklingsmiljøer på landets skoler gennem deres talentvejlederuddannelse.

De er også med til at arrangere den årlige nationale talentkonference og driver det mobile talentlaboratorium Explonauten.

Du kan læse mere om Science Talenter på deres hjemmeside sciencetalenter.dk.

Høje-Taastrup Kommune er partnerskabskommune med LIFE Fonden.  

Det betyder, at klasser og årgange i Læringshusets skole kan arbejde med undervisningsforløb fra LIFE og besøge LIFE Campus i Kongens Lyngby. Derudover kan Læringshusets skole deltage i faglige arrangementer og workshops samt LIFE Fondens partnerskabsnetværk.


Om LIFE Fonden

LIFE Fonden, som er en del af Novo Nordisk Fonden, er en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte, der driver det naturvidenskabelige undervisningsinitiativ LIFE, som blandt andet holder til på LIFE Campus i Kongens Lyngby. 

LIFE tilbyder naturfaglige undervisningsforløb, hvor elever arbejder undersøgende med virkelighedsnære problemstillinger, der understøtter FN’s verdensmål. Forløbene er udviklet hos LIFE i tæt samarbejde med skoler, virksomheder og forskningsinstitutioner.

Det handler blandt andet om at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning samt styrke danske børn og unges motivation og interesse for naturvidenskab.

Derudover kan LIFE Fonden støtte uddannelses- og forskningsinitiativer inden for natur-, teknisk- og sundhedsvidenskab samt fagdidaktik. LIFE Fonden kan også yde støtte til andre almennyttige undervisningsmæssige og videnskabelige formål.

Du kan læse mere om LIFE Fonden på deres hjemmeside life.dk.

Læringshuset har adgang til Experimentarium med et såkaldt skolekort. På den måde kan klasser og årgange nemt besøge Experimentarium, for eksempel når de skal på tur ud af huset i forbindelse med den projektbaserede læring. 

Experimentarium er et science center beliggende i Hellerup, der blev etableret i 1991. Udstillingen inkluderer en række ting, som besøgende kan prøve blandt andet i form af forskellige fysikforsøg. 

Derudover tilbyder de også shows, hvor naturvidenskabelige fænomener bliver demonstreret, for gæsterne.

Du kan læse mere om Experimentarium på deres hjemmeside experimentarium.dk.

Guides og forløb

Astra - det nationale naturfagscenter arbejder for at styrke kvaliteten af undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fagområder.

De deler blandt andet nogle forløb, aktiviteter og didaktiske ressourcer, som kan bruges til at gennemføre undervisning af høj kvalitet.

Du kan læse mere på Atras hjemmeside astra.dk.

LIFE Fonden arbejder for fremme børn og unges naturvidenskabelige og teknologiske almendannelse samt interesse og ambitioner for at fordybe og uddanne sig inden for naturvidenskab og teknologi uanset deres baggrund.

De tilbyder blandt andet nogle gratis og praksisorienterede undervisningsforløb til grundskolen.

Du kan læse mere på LIFE's hjemmeside life.dk.

Forskningens Døgn er en årlig tilbagevendende videnskabsfestival.

Hvert år afholdes der i løbet af den uge, som videnskabsfestivalen varer, cirka 700 gratis events og foredrag i hele landet med mere end 50.000 besøgende.

Læringshuset markerer Forskningens Døgn med naturvidenskabelig forløb på biblioteket og foredrag med forskere fra Forskningens Døgn for udvalgte klasse.

Du kan læse mere om Forskningens Døgn på hjemmesiden forsk.dk.

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00