Skip til hoved indholdet
    Hjem Skole - overblik Ungeguide og videre uddannelse

Ungeguide og videre uddannelse

Information om ungeguiden og videre uddannelse

I Læringshuset forbereder vi vores børn og unge til videre uddannelse. Når eleverne har afsluttet 9. klasse i huset, kan de fortsætte i 10. klasse eller begynde på en ungdomsuddannelse. 

De to store hovedgrupper af ungdomsuddannelser er erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Derudover er der en række andre uddannelser - for eksempel inden for de maritime uddannelser, hvor der så kan være krav om en vis alder, erhvervserfaring eller andet.

For unge, der ikke er parat til en anden ungdomsuddannelse, findes den forberedende grunduddannelse (FGU).

Information

Er du mellem 15-25 år og har brug for vejledning eller hjælp til at starte på eller gennemføre en ungdomsuddannelse, kan du i Høje-Taastrup Kommune kontakte Ungeguide HTK.

I Ungeguide HTK er der uddannelsesvejledere og ungeguider, som guider dig på din uddannelsesvej, så du kan tage de skridt, som er de rigtige for dig. Hvis der er brug for at inddrage andre i kommunen - for eksempel Jobcentret, så kan du også tale med dem om det.

Når du kontakter Ungeguide HTK, starter I med en samtale, hvor I sammen aftaler dit videre forløb.

Læs mere om Ungeguide HTK på kommunens hjemmeside htk.dk.

Høje-Taastrup Kommune har 10. klassetilbuddet Linie 10, som ligger på Parkvej i Taastrup.

10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Læs mere om Linie 10 på deres hjemmeside linie10.aula.dk

Høje-Taastrup Gymnasium (STX) også kaldet HTG ligger lige ved Høje-Taastrup Station. Samme sted er der også HF (Højere Forberedelseseksamen).

Gymnasiale uddannelser hører under kategorien ungdomsuddannelser og kan påbegyndes direkte efter folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. De fire gymnasiale uddannelser (HTX, HHX, STX, HF) er almendannende og forbereder de unge til videregående uddannelse, men har hver deres faglige profiler og obligatoriske fagrækker.

Der er mange gymnasier i de nærliggende kommuner, som kan søges af unge fra Høje-Taastrup Kommune. Du kan læse mere om Høje-Taastrup Gymnasium på deres hjemmeside htg.dk.

Erhvervsrettet uddannelser giver unge og voksne den viden og de færdigheder og kompetencer, der kræves i særlige erhverv eller mere bredt på arbejdsmarkedet.

Ønsker du at tage en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, er der erhvervsuddannelser i blandt andet Roskilde, Glostrup, Herlev, Rødovre, Ballerup, Ishøj og Gladsaxe samt på mange forskellige adresser i København.

Desuden er der social- og sundhedsskolen i Brøndbyvester.

FGU-Skolen Øst består af tre skoler beliggende i Roskilde, Greve og Høje-Taastrup. Alle fire skoler udbyder de tre spor i FGU og en lang række faglige temaer og almene fag. FGU-Skolen Øst er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og fire andre kommuner.

Forberedende grunduddannelse, er en dansk ungdomsuddannelse til unge under 25 år. Formålet med FGU er at forberede den unge til at starte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller at komme i job.

Du kan læse mere om FGU-Skolen Øst på deres hjemmeside fgu-skolen.dk.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til ungeguiden og videre uddannelse, skal du kontakte dem direkte. Du finder deres kontaktoplysninger på siden Kontakt os

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00