Skip til hoved indholdet
  Hjem Skolebiblioteket

Skolebiblioteket

Information om Læringshusets skolebibliotek

Læringshusets bibliotek er en del af det pædagogiske Læringscenter (PLC). Her finder du vores bogsamling og andre resurser i form af IT og mødefaciliteter.

På biblioteket kan du låne bøger, få historier læst højt og få hjælp til informationssøgning og kildekritik. Det er også her vi har læseklub og andre kulturarrangementer.

Information

Engang i et fjernt land, hvor vinden sendte dufte af safran og kanel rundt om hjørner og ind i små gyder og indbød til magi, fortalte en kvinde ved navn Scheherazade historier til en forsmået konge. Hun fortalte i 1001 nætter, og hun fortalte for sit liv.

Jeg hedder ikke Scheherazade men noget så almindeligt som Betina Falsing, men jeg ved, som Scheherazade, at historier er små mirakler. Mere formelt, så er jeg bibliotekar, og jeg har i mange år arbejdet med litteratur og børns læsning, og dette også ude på skoler og i daginstitutioner.

Jeg er en bogpusher, og med en solid viden om børns læsning og præferencer, kan jeg lokke bøger i de fleste og også vejlede og inspirere jer voksne omkring børn og læsning.

Derudover har jeg kæmpe ambitioner på vores børns vegne, og jeg kræver meget af dem. De skal være kildekritiske, og de skal have en stemme.

Læringshusets bibliotekar og læsevejledere har stort fokus på at styrke elevernes grundlæggende læsekompetence, herunder at skabe en generel positiv indstilling til læsning og at finde frem til de rigtige bøger og medier. Det sker i tæt samarbejde med eleverne selv samt dansklærerne og de øvrige medarbejdere i huset.

Læsning er en nøgle til læring. Når vores børn og unge kan læse, kan de også tilegne dig viden og blive klogere på verden. Men læsning er også meget mere end bare læring. Bøger og fortællinger kan åbne en verden af underholdning og dannelse, som kan udvikle deres forestillingsevne og empati og styrke deres evne til koncentration og fordybelse.

Derfor gør biblioteket meget ud aft at skabe et godt læringsmiljø, afholde små og store kulturarrangementer og styrke relationerne, som en del af arbejdet med at skabe læseglæde i huset.

Biblioteket er et levende og inkluderende mødested i hjertet af Lærinshuset, der tilbyder en bred vifte af aktiviteter og arrangementer for hele huset.

Biblioteket tilbyder blandt andet:

 • Fysisk samling af bøger til opslag, læsning og udlån
 • Bibliotekstid med bibliotekaren for 0.-7. klasse hver 2. uge - for eksempel højtlæsning, oplæg, inspiration og udlån
 • Bibliotekstid med bibliotekaren for 8.-9. klasse fleksibilitet og mindst en gang om måneden - for eksempel oplæg, inspiration og udlån
 • Book bibliotekaren efter behov
 • Bogkasser til frilæsning i klasserne
 • Sparring med medarbejdere omkring litteratur- og kulturtilbud, herunder anbefalinger til Kulturpakken i Høje-Taastrup Kommune
 • Bogklub en gang om månender med elever fra 4.-6. klasse 
 • Torsdagsmøder en gang om månednen for forældre med fokus på deres barns læsning 
 • Fortællecafe i SFO’en for forældre og deres barn
 • Pauseaktivitet på bibliotekaren i samarbejde med makerspace 
 • Fortællinger på fællessamlinger
 • Bogsnak på Læringshusets YouTube-kanal
 • Projektforløb med fokus på litteratur
 • Samarbejde læsevejlederne, dansk-som-andet-sprog-vejlederne, dansk-fagudvalget og PLC-udvalget
 • Afholdelse af Litteraturfestivalen en gang om året
 • Levende litteraturmøder i form af forfatteroplæg
 • Huskunstnerordningen kunstprojektforløb
 • Tovholder og koordinator for skolebibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune
 • Filmaften
 • Guide til folkebiblioteket efter skole og i forhold til oprettelse af lånerkort
 • Skriveworksophos konkurrencer

 

Biblioteksstrategien er en del af Læringshusets sprog og læsestrategi. Strategien er en overordnet ramme for arbejdet med sprog og læsning, der skal sikre, at alle vores børn og unge skal blive så dygtige som muligt til at læse, samt at de er glade for at læse.

Overordnet måltsætning med Læringshusets sprog og læsestrategi:

 1. Alle elever skal mestre strategier til at forstå tekster og ord, og strategierne skal overføres fra fag til fag og fra trin til trin
 2. Ordblindhed identificeres så vidt muligt på mellemtrinnet, så eleverne kan få den støtte og undervisning, de har brug for
 3. Alle elever i 1. klasse skal som minimum kunne læse lydrette ord på to bogstaver
 4. Alle elever skal have gode læse- og biblioteksvaner og være glade for at læse
 5. Forældrene skal interessere sig for deres børns læsning og læsesituationen
 6. Alle lærere skal være opdaterede på nye didaktiske tendenser og ny litteratur i eget fag

Du finder Læringshusets sprog og læsestrategi her:

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om trivsel, er du velkommen til at kontakte bibliotekar Betina Falsing. Du finder hendes kontaktoplysninger på siden Kontakt os

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00