Skip til hoved indholdet
  Hjem Skolebiblioteket

Skolebiblioteket

Velkommen på skolebiblioteket

Læringshusets bibliotek er en del af det pædagogiske Læringscenter (PLC). Her finder du vores bogsamling og andre resurser i form af IT og mødefaciliteter.

På biblioteket kan du låne bøger, få historier læst højt og få hjælp til informationssøgning og kildekritik. Det er også her, at vi har læseklub og andre kulturarrangementer.

Betina Falsing er skolebibliotekar på skolebiblioteket.

Læsning er en nøgle til læring. Så kort kan det siges. Når du kan læse, kan du også tilegne dig viden og blive klogere på verden. Men læsning er også meget mere end læring. Bøger og fortællinger kan nemlig åbne en verden af underholdning og dannelse, som kan udvikle din forestillingsevne og empati samt styrke din evne til koncentration og fordybelse. Der er især derfor, at jeg elsker at læse

Betina Falsing, skolebibliotekar

Information

Læringshusets bibliotekar og læsevejledere har stort fokus på at styrke elevernes grundlæggende læsekompetence, herunder at skabe en generel positiv indstilling til læsning og at finde frem til de rigtige bøger og medier. Det sker i tæt samarbejde med eleverne selv samt dansklærerne og de øvrige medarbejdere i huset.

Læsning er en nøgle til læring. Når vores børn og unge kan læse, kan de også tilegne dig viden og blive klogere på verden. Men læsning er også meget mere end bare læring. Bøger og fortællinger kan åbne en verden af underholdning og dannelse, som kan udvikle deres forestillingsevne og empati og styrke deres evne til koncentration og fordybelse.

Derfor gør biblioteket meget ud af at skabe et godt læringsmiljø, afholde små og store kulturarrangementer og styrke relationerne, som en del af arbejdet med at skabe læseglæde i huset.

Biblioteksstrategien er en del af Læringshusets sprog og læsestrategi. Strategien er en overordnet ramme for arbejdet med sprog og læsning, der skal sikre, at alle vores børn og unge skal blive så dygtige som muligt til at læse, samt at de er glade for at læse.

Overordnet måltsætning med Læringshusets sprog og læsestrategi:

 1. Alle elever skal mestre strategier til at læse og forstå tekster og ord, og strategierne skal overføres fra fag til fag og fra trin til trin 
 2. Ordblindhed identificeres så vidt muligt på mellemtrinnet, så eleverne kan få den støtte og undervisning, de har brug for 
 3. Alle elever i 1. klasse skal som minimum kunne læse lydrette ord på to bogstaver 
 4. Alle elever skal have gode læse- og biblioteksvaner og være glade for at læse 
 5. Forældrene skal interessere sig for deres børns læsning og læsesituationen 
 6. Alle lærere skal være opdaterede på didaktik og ny litteratur i eget fag


Du finder skolebibliotekets biblioteksstrategi her:

Biblioteket er et levende og inkluderende mødested i hjertet af Læringshuset, der tilbyder en bred vifte af aktiviteter og arrangementer for hele huset.

Biblioteket tilbyder blandt andet:

 • Fysisk samling af bøger til opslag, læsning og udlån
 • Bibliotekstid med bibliotekaren for 0.-7. klasse hver 2. uge - for eksempel højtlæsning, oplæg, inspiration og udlån
 • Bibliotekstid med bibliotekaren for 8.-9. klasse fleksibilitet og mindst en gang om måneden - for eksempel oplæg, inspiration og udlån
 • Book bibliotekaren efter behov
 • Bogkasser til frilæsning i klasserne
 • Sparring med medarbejdere omkring litteratur- og kulturtilbud, herunder anbefalinger til Kulturpakken i Høje-Taastrup Kommune
 • Bogklub en gang om månender med elever fra 4.-6. klasse 
 • Torsdagsmøder en gang om månednen for forældre med fokus på deres barns læsning 
 • Fortællecafe i SFO’en for forældre og deres barn
 • Pauseaktivitet på bibliotekaren i samarbejde med makerspace 
 • Fortællinger på fællessamlinger
 • Bogsnak på Læringshusets YouTube-kanal
 • Projektforløb med fokus på litteratur
 • Samarbejde læsevejlederne, dansk-som-andet-sprog-vejlederne, dansk-fagudvalget og PLC-udvalget
 • Afholdelse af Litteraturfestivalen en gang om året
 • Levende litteraturmøder i form af forfatteroplæg
 • Huskunstnerordningen kunstprojektforløb
 • Tovholder og koordinator for skolebibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune
 • Filmaften
 • Guide til folkebiblioteket efter skole og i forhold til oprettelse af lånerkort
 • Skriveworksophos konkurrencer

Engang i et fjernt land, hvor vinden sendte dufte af safran og kanel rundt om hjørner og ind i små gyder og indbød til magi, fortalte en kvinde ved navn Scheherazade historier til en forsmået konge. Hun fortalte i 1001 nætter, og hun fortalte for sit liv.

Jeg hedder ikke Scheherazade men noget så almindeligt som Betina Falsing, men jeg ved, som Scheherazade, at historier er små mirakler. Mere formelt, så er jeg bibliotekar, og jeg har i mange år arbejdet med litteratur og børns læsning, og dette også ude på skoler og i daginstitutioner.

Jeg er en bogpusher, og med en solid viden om børns læsning og præferencer, kan jeg lokke bøger i de fleste og også vejlede og inspirere jer voksne omkring børn og læsning.

Derudover har jeg kæmpe ambitioner på vores børns vegne, og jeg kræver meget af dem. De skal være kildekritiske, og de skal have en stemme.

Nyt fra bibliotekaren

Lydbøger på Mitcfu. Der findes mange lydbøger på CFU som kan tildeles eleverne. Flere af vores klassesætbøger kan findes. Søg under menupunktet: Lyd. mitCFU.dk

Litteratur til danskfaget Undervisningsforløb, links mv. Litteratur til danskfaget - Litteratur til danskfaget

Lærergnister Inspiration, læselyst, kopisider mv. Hent materiale | Lærergnister (gyldendal.dk)

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00