Skip til hoved indholdet
    Hjem Skoleskift kommende 7. klasse

Skoleskift kommende 7. klasse

Information om skoleskift

Læringshuset tilbyder vores unge fra Reerslev Skole et trygt og godt folkeskoleskift til kommende 7. klasse samt en sjov og lærerig afslutning på den sidste del af folkeskoletiden.

Læringshusets skole anvender en undersøgende tilgang til læring med fokus på naturvidenskab og teknologi, hvor fagene samarbejder om virkelighedsnære og innovative projekter og værktøjer. Det styrker elevernes evner til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og være kreativ.

Proces

Sådan foregår overgangsperioden

Informationsmøde

Læringshuset inviterer elever til kommende 7. klasse og deres forældre til informationsmøde i Læringshuset i løbet af januar. Her viser vi rundt i vores moderne læringsmiljøer og fortæller mere om brobygningsforløbet og skoledagen

Informationsmøde

Læringshuset inviterer elever til kommende 7. klasse og deres forældre til informationsmøde i Læringshuset i løbet af januar. Her viser vi rundt i vores moderne læringsmiljøer og fortæller mere om brobygningsforløbet og skoledagen

Skolevalg

Elever og forældre på Reerslev Skole tilkendegiver, hvilken skole der vælges efter 6. klasse, i løbet af foråret. Det er Reerslev Skole, som indsamler informationerne og overleverer dem til Læringshuset

Skolevalg

Elever og forældre på Reerslev Skole tilkendegiver, hvilken skole der vælges efter 6. klasse, i løbet af foråret. Det er Reerslev Skole, som indsamler informationerne og overleverer dem til Læringshuset

Besøgsdag

Før sommerferien inviterer Læringshuset vores unge til kommende 7. klasse til en besøgsdag i Læringshuset. Her er der mulighed for at møde de nye klassekammerater og lærere samt opleve en skoledag i huset

Besøgsdag

Før sommerferien inviterer Læringshuset vores unge til kommende 7. klasse til en besøgsdag i Læringshuset. Her er der mulighed for at møde de nye klassekammerater og lærere samt opleve en skoledag i huset

Ryste-sammen-tur

7. klasse tager på lejrskole i løbet af skoleåret. Læringshuset har bevidst valgt at placere lejrskolen i 7. klasse, da det er en god måde at ryste nye og gamle elever og lærere sammen på

Ryste-sammen-tur

7. klasse tager på lejrskole i løbet af skoleåret. Læringshuset har bevidst valgt at placere lejrskolen i 7. klasse, da det er en god måde at ryste nye og gamle elever og lærere sammen på

Information

7.-9. klasse er den sidste del af grundskolen, som forebereder elever på overgangen til ungdomsuddannelserne.

Fra og med 7. klasse får eleverne en række nye naturfaglige fag samt et spændende valgfag. Derudover er der større fokus på test og prøver, hvor eleverne bliver bedømt efter 7-trins-skalaenkarakteren. 

Det er også tre vigtige år i forhold til den sociale og personlige udvikling, som de unge gemmengår i denne del af deres liv. De bliver mere selvstændige og de tager mere ansvar for deres egen læring.

Lærerne og pædagogerne i Læringshuset gør meget ud af ikke kun at klaregøre og ruste eleverne til afgangsprøverne i 9. klasse, men også til deres fremtidige liv i det foranderlige og højteknologiske samfund, som venter dem i fremtiden.

I Læringshuset tager vi vores børn og unges iboende nysgerrighed og skabertrang alvorligt og plejer den gennem alle årene. Det handler om at få lov til at lege, bygge, problemløse og idéudvikle i veltilrettelagte læringsforløb, hvor entreprenørskab og kreativitet er nogle af grundpillerne.

Huset består blandt andet af større fællesrum, som kan bruges til arrangementer, præsentationer og udstillinger med mere. Derudover er der forskellige værksteder, laboratorier og studier til rådighed. Det er en slags faglokaler, hvor flere fag kan spille sammen samtidig. Huset indeholder desuden en integreret håndboldhal.

 

Trivsel i fokus

Trivsel er en forudsætning for fagligt udbytte. Derfor tager Læringshuset vores børn og unges trivsel meget alvorligt - vi skal være et godt sted at være og lære.

Mange forhold har betydning for, om de trives, og det handler ikke kun om klassens tid, fredagskage og skolefester. For at skabe god trivsel arbejder vi både med elevernes:

  • motivation, forventninger og læringsstrategier
  • faglige og sociale fællesskaber med fokus på følelsen af samhørighed
  • særlige indsatsområder hos individer eller grupper, der har behov for det

Derudover bidrager forældrene gennem klassens trivselsgruppe. Et godt forældresamarbejde er nemlig vigtigt for vores børn og unges trivsel og dermed også for læringsmiljøet i klassen. Når forældrene tager initiativ til fælles oplevelser og aktivitet for klassen, bidrager de til at skabe en god og rummelig klassekultur, og de fremmer trivsel i klassen specifikt på skolen generelt.

 

Makerspace og LEGO Education

Vores makerspaces og LEGO Education Innovation Studios (LEIS) er direkte målrettet de projektorienterede læringsforløb. Rummene kodes altså ikke til en klasse i traditionel forstand, men til fagene.

Makerspace er et slags teknologisk værksted, hvor vores børn og unge arbejder med digitale teknologier som lasercutter og 3D-print samt analoge værktøjer som loddekolber, limpistoler og søjleboremaskiner.

LEIS er et andet teknologisk værksted, hvor vores børn og unge arbejder med det store udbud af produkter og læringsforløb, der findes indenfor LEGO Education. Her kan de lege, bygge og udvikle, samtidig med at de lærer noget.

 

Åben skole

Læringshuset er en såkaldt Åben Skole, som samarbejder med omverdenen.

Samarbejdet er en vigtig del af den projektbaserede læring, hvor vores børn og unge henter viden, erfaringer og problemstillinger fra virkeligheden. Det bygger på en gensidig lyst og nysgerrighed til at bidrage til samfundet.

På den måde bliver vores børn og unge bedre til at stille spørgsmål, gribe om problemstillinger og finde på løsningsforslag, når de møder rollemodeller og stærke fagpersoner fra det omkringliggende samfund. Derudover styrker det deres faglige forståelse og motivation, fordi de møder viden, erfaringer og reelle problemstillinger.

 

Teknologi

Teknologi er en naturlig del af vores børn og unges hverdag, og derfor skal de naturligvis også opleve det samme i skolen. Læringshuset stiller som led i denne ambition en iPad til rådighed for hver enkelt elev fra 1.-6. klasse og en PC for hver enkelt elever fra 7.-9. klasse. 

Den digitale og teknologiske udvikling er i stigende grad med til at ændre og løse klimamæssige, sociale og økonomiske problemstillinger. Det betyder at vores børn og unge i højere grad skal møde, teste og undersøge forskellige former for teknologi, så de får viden om, hvordan teknologi fungerer, og hvordan det har betydning for deres eget og andre målgruppers liv og karriere.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om skoleskift, er du velkommen til at kontakte Læringshuset. Du finder vores kontaktoplysninger på siden Kontakt os

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00