Skip til hoved indholdet
  Hjem Talentarbejde

Talentarbejde

Talent er en særlig kompetence, der bygger på både medfødte og erhvervede evner. Med Læringshusets talentarbejde skaber vi optimale betingelser for vores børn og unge, så de kan udvikle og udnytte deres fulde potentiale. Det sker med udgangspunkt i den almindelige undervisning og tilbud om forløb ude af huset hos vores samarbejdspartnere.

Talentstrategi

Nogle af talenterne i Læringshuset er nemme at få øje. De gør sig ganske enkelt positivt bemærket, fordi de er usædvanligt dygtige i skolen. Der findes dog også talenter blandt andre børn og unge. De kan være utilpassede, skoletrætte eller have nedsatte funktionsevner og udviklingsforstyrrelser.

Til at hjælpe med at identificere elever med særlige forudsætninger og talent, har skolen uddannede talentvejledere. Talentvejlederne samarbejder med afdelingslederne, matematikvejlederne og læsevejlederne i forhold til at bistå det pædagogiske personale med at spotte disse elever samt at tilrettelægge undervisningsdifferentieringen i praksis. 

Talentvejlederne hjælper med:

 • At identificere og udfordre talenterne i skolen
 • At samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen
 • At vejlede de pædagogiske personale i talentarbejdet
 • At igangsætte og forankre talentindsatsen i skolen

Talentudviklingen i Læringshuset tager udgangspunkt i talentstrategien, som understøtter:

 • vores børn og unge med talent eller særlige forudsætninger
 • vores læringsmiljø, så vores børn og unge med talent og særlige forudsætninger udvikler og udnytter deres fulde potentiale
 • vores talentarbejde, så det bliver en sammenhængende og koordineret praksis på alle årgange og i alle fag

Talentudviklingen sker med udgangspunkt i den almindelige undervisning. Der er derfor en klar sammenhæng mellem årsplaner, holddannelse og differentieret undervisning, for at sikre at vores børn og unge forbliver en del af de sociale fællesskaber på skolen. Eksempler på aktiviteter i den almindelige undervisning er: faglig differentiering, periodisk holddeling i fagene og muligheden for særlige projektforløb. Dertil kommer valgfag i udskolingen som for eksempel billedkunst, madkundskab, håndværk & design og musik.

Talentudviklingen foregår desuden med tilbud om forløb ude af huset hos vores samarbejdspartnere. Eksempler på aktiviteter ude af huset er: workshops, camps, talentkonkurrencer og master class forløb. Denne del sker i samarbejde med Læringshusets samarbejdspartnere og andre skoler.

Undervisningen er forankret i læringsmål som et tydeligt styringsredskab for elever og lærere. Taksonomier og kriterier tydeliggør elevens læringslandskab og understøtter dem i læringsprocessen. ABC-modellen implementeres desuden i alle læreres årsplaner. ABC-modellen er potentialebaseret undervisningsdifferentiering, der tager udgangspunkt i, at udfordre alle elever på deres eget niveau.

At have et talent er et udtryk for, at man har en medfødt eller delvist tillært evne indenfor et bestemt område. Med talentet har man mulighed for at blive ekstraordinært god til et givent område, men man kan også have et talent uden at udvikle og udnytte det, så det aldrig bliver en styrke.

Inden for talentudvikling i undervisningssammenhænge arbejdes der med to grupper af børn og unge:

 • De talentfulde børn og unge
 • De højtbegavede børn og unge

I Læringshuset har vi fokus på talentfulde børn og unge i en bred forstand. Talentfulde børn og unge er fagligt gode og muligheder for at blive blandt de bedste i klassen, hvis potentialet stimuleres på den rigtige måde. De har typisk også viljen og lysten til at gøre en ekstra indsats i skolen.

Derudover er der børn og unge med særlige forudsætninger, som måske er skoletrætte eller utilpassede, fordi potentialet ikke stimuleres på den rigtige måde. På grund af dette har de ofte mistet viljen og lysten til at gøre en ekstra indsats i skolen.

Læringshuset afholder fagkonferencer i fagene dansk og matematik. På fagkonferencerne deltager årgangens faglærere sammen med afdelingslederen samt en af de faglige vejledere. Talentvejlederen kan tilknyttes konferencen, hvis det skønnes nødvendigt med henblik på den faglige sparring.

På fagkonferencerne identificeres elever med talent eller særlige forudsætninger, og der udarbejdes en handleplan på den baggrund. I de øvrige fag identificeres eleverne i et samarbejde mellem faglæreren, talentvejlederen og afdelingslederen.

Talentsamarbejde

Læringshusets samarbejde med Science Talenter betyder, at vi kan sende vores talenter på naturvidenskabelige camps og events hos Science Talenter, hvor de indgår i et netværk med andre talenter. Science Talenter hjælper også med at inspirere vores pædagogiske personale og skabe et talentudviklingsmiljø i Læringshuset.

De naturvidenskabelige camps og events giver eleverne noget fagligt såvel som socialt. Eleverne bliver udfordret på en ny måde, samtidig med de får nye venner, der interesserer sig for nogle af de samme ting og ikke mindst for at lære på et højt niveau.

 

Om Science Talenter

Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter åbnede i Sorø i 2009 med faciliteter til brug for Science Talenter og Sorø Akademis Skole. Centret danner på den måde ramme om et inspirations-, lærings- og videnscenter for det naturfaglige fagområde. Bygningen er tegnet af arkitektfirmaet Kjær og Richter, som også har været med til at tegne Læringshuset. 

Science Talenter arbejder blandt andet for, at alle skoler og ungdomsuddannelser har tilbud til naturvidenskabelige talenter, og at der kommer folkelig og politisk fokus på naturvidenskabelige talenter. Målet er, at flere unge starter på en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

I 2017 fusionerede Science Talenter med Astra og er nu en del af Astras tilbud til styrkelse af scienceundervisningen i Danmark.

Læringshusets samarbejde med Høje-Taastrup Gymnasium betyder, at vi kan tilbyde vores ældste elever et gratis undervisningsforløb en dag om ugen efter skoletid hos Høje-Taastrup Gymnasium. Talentforløbet hedder Astronomi og udforskning af rummet.

Astronomi repræsenterer et centralt naturvidenskabeligt bidrag til menneskets erkendelse af sin egen placering i tid og rum. Med udgangspunkt i observationer af og teorier om Universet og dets forskellige astronomiske strukturer, etablerer faget en forbindelse mellem fortidens og nutidens forestillinger om verden, præget af nysgerrighed og fascination.

Undervisningsfaget belyser gennem sin forbindelse til aktuel astronomisk forskning centrale, almenmenneskelige spørgsmål, som åbner for inddragelse af flere fagområder og kan stimulere interessen for en faglig fordybelse i naturvidenskab. Astronomiforskningens internationale samarbejde om en åben datapolitik giver direkte adgang til anvendelse af videnskabelige data i faget.

 

Om Høje-Taastrup Gymnasium

Høje-Taastrup Gymnasium (HTG) er et gymnasium fra 1979 beliggende i Høje-Taastrup Kommune med kort afstand til Høje-Taastrup Station. Bygningen er tegnet af Henning Larsen, og i gården står den 11 tons tung stenskulptur af Poul Gernes. 

På HTG er der 3 muligheder for en gymnasial uddannelse. STX, HF og ASF & SAFE (gymnasial uddannelse til unge med diagnoser inden for autismespektret).

Gymnasiet har blandt andet en nyrenoveret naturvidenskabelig fløj, som rummer fagene kemi, fysik, naturgeografi, biologi og bioteknologi. Hvert fag har sit eget lokale, der er indrettet helt specifikt til at kunne gennemføre forsøg og eksperimenter i det enkelte fag.

Tak fordi du læser med!

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00