Skip til hoved indholdet
  Hjem Nyt skoleår

Nyt skoleår

Et nyt skoleår medfører et særligt drive hos både børn, unge og voksne. Den glæde og motivation skal vi gøre brug af i det nye skoleår. For at skabe de bedste rammer, er der nogle praktiske ting, som er vigtige at vide. Vi har samlet nogle af disse informationer her.

Vigtigt at vide i skolen

Der er en række obligatoriske fag i Læringshuset, som overordnet kan inddeles i disse tre områder:

 1. De humanistiske: dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie og samfundsfag
 2. De praktiske/musiske: idræt, musik, billedkunst, håndarbejde og hjemkundskab
 3. Naturfagene: matematik, natur/teknik, geograf, biologi og fysik/kemi

Vi har dog en høj grad af tværfaglig i den projektbaserede undervisning, hvor flere fag er med til at belyse det samme emne. Opdelingen af fagene er derfor ikke på samme måde synlig i skoleskemaet. For eksempel kan man have 4 lektioner, hvor man arbejder med både dansk og matematik, i stedet for 2 lektioner dansk efterfulgt af 2 lektioner matematik. Skemateknisk får vores børn og unge de lektioner, de har krav på, men skoleskemaet er ikke længere fagopdelt på samme måde, som før i tiden. 

Derudover skal vi give undervisning i såkaldt timeløse fag. Disse lægges ind i undervisningen i tværfaglige uger, som afbræk i det gennemgående skema eller i tiden til den understøttende undervisning. Timeløse fag er færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt uddannelse og job.

Dertil kommer valgfagene i 7.-9. klasse. I 7.-8. klasse skal vores unge vælge et af fire toårige praktiske/musiske valgfag, nemlig håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Valgfaget afsluttes med en prøve i 8. klasse. I 9. klasse skal vores unge have et valgfag, hvor de arbejder med noget valgfrit, som de interesserer sig for og vil fordybe sig i. Valgfagene i 9. klasse skifter fra skoleår til skoleår.

Det er en gave at kunne et andet sprog, men det er altafgørende også at kunne dansk. Derfor gør Læringshuset meget ud af at lære vores tosprogede børn og unge dansk. 

Alle vores tosprogede børn sprogvurderes ved indskrivningen til 0. klasse i Læringshuset. For de elever, der har behov for det, etablerer vi holdundervisning i dansk i op til 2 år. Alle vores tosprogede elever, som starter i en af de eksisterende klasser fra 1.-9. klasse, og som vi vurderer har behov det, får undervisning i faget dansk som andetsprog også kaldet DSA.

Hvis barnet kommer direkte fra hjemlandet eller fra et andet modtagesystem, tilbyder Høje-Taastrup Kommune undervisning i basisdansk i en såkaldt modtageklasse, hvis barnet skal gå i 4.-9. klasse. Herfra kan barnet udsluses til en normal klasse. Vi henviser i den forbindelse til Fløng Skole, da Læringshuset ikke har modtageklasser.

Teknologi er en naturlig del af vores børn og unges hverdag, og derfor skal de naturligvis også opleve det samme i skolen. Læringshuset stiller som led i denne ambition en iPad eller bærbar PC til rådighed for hver enkelt elev fra 1.-9. klasse. Udstyret er fordelt på følgende måde:

 • 1.-3. klasse - iPad Mini
 • 4.-6. klasse - iPad Air
 • 7.-9. klasse - bærbar PC

For at sikre de bedst mulige betingelser for at udnytte det store læringspotentiale i en meningsfuld anvendelse af iPads og pc’er, fortæller Høje-Taastrup Kommune om reglerne for brug af iPads og pc’er i skolen og i hjemmet i denne brochure.

 • Lån af iPad eller bærbar pc til elever i Høje-Taastrup Kommune [download]

Den øgede brug af teknologi stiller samtidig øgede krav til forståelsen for teknologi. Eleverne skal derfor lære at forholde sig både aktivt og kritisk til det at være forbrugere og medskabere af ny teknologi.

Den digitale og teknologiske udvikling er i stigende grad med til at ændre og løse klimamæssige, sociale og økonomiske problemstillinger. Det betyder at eleverne i højere grad skal møde, teste og undersøge forskellige former for teknologi, så de får viden om, hvordan teknologi fungerer, og hvordan det har betydning for deres eget og andre målgruppers liv og karriere. I overordnede træk skal eleverne lære:

 • At kende forskellige former for teknologi
 • At kunne bruge, undersøge og forholde sig kritisk til teknologi
 • At kunne arbejde kreativt og innovativt med, hvordan teknologi bruges til at skabe værdi og løse problemstillinger

I Læringshuset samarbejder eleverne om innovativ problemløsning med brug af IT på flere måder. Det kan blandt andet være med brug af:

 • Talentfabrikken - et læringsforløb, som bygger på elev-til-elev-læringsprincippet, også kaldet peer-to-peer, hvor 20 elever modtager specialiseret undervisning i brug af iPad. De 20 iPad-ambassadører lærer herefter fra sig til deres klassekammerater.
 • C.R.A.F.T. (Creating Really Advanced Future Thinkers) - et læringsforløb, hvor eleverne dyster om, hvem der har fundet på den mest nyskabende løsning og projekt i samarbejde med en eller flere virksomheder. De kan for eksempel være at bygge 3-D modeller i Minecraft
 • Micro:Bit - en lille computer, der introducerer eleverne til, hvordan software og hardware fungerer sammen med et LED-display, knapper, sensorer og mange input- og outputfunktioner, der kan programmeres og interagere
 • Coding Pirates - et læringsforløb, hvor eleverne blive introduceret til både algebraisk og abstrakt tænkning, logisk opbygning og problemløsning samt decideret kodning

I Læringshuset møder vores børn og unge forskelligt alt efter klassetrin og ugeplan. Det er derfor vigtigt, at alle holde sig orienteret på Aula og i ugeplanen. Når det er sagt, så er start- og sluttidspunkter stort set fastlagt på forhånd. Der kan dog ske ændringer, hvis det giver mening i forhold til den projektbaserede undervisning, hvis der kommer nye skemaer i løbet af skoleåret eller hvis der er ture ud af huset eller lignende. I så fald skriver vi naturligvis ud om det i så god tid som muligt.

 • Mødetid - 8.00
 • Pauser - 9.30-9.50, 11.20-12.05 og 13.35-13.50 (hvis det er en lang dag)
 • Sluttid - 13.35 (tidligst) og 15.20 (senest)

Alle vores børn og unge møder kl. 8.00. Bemærk, vi har kun opsyn fra kl. 7.50, så hvis barnet møder tidligere end det, henviser vi til at benytte morgen-SFO. Som udgangspunkt er der en 10-pause fra kl. 9.30-9.50, en 12-pause fra kl. 11.20-12.05 og en 13-pause fra kl. 13.35-13.50, hvis det er en lang dag, som det efterstræbes at afholde. Hvis pædagogerne og lærerne vurderer, at den projektbaserede undervisning ikke gør det muligt af den ene eller anden årsag, kan pauserne holdes lidt tidligere eller senere på dagen. Derudover kan pædagogerne og lærerne supplere med korte brain-breaks, bevægelsesaktiviteter eller lignende efter behov.

Sluttidspunktet er forskelligt alt efter klassetrin. Overordnet set har de yngste tidligere fri end de ældste, men der kan være længere dage og kortere dage i løbet af ugen på alle klassetrin. I sidste ende handler det om, at få det til at gå op rent skemateknisk, samtidig med at vi sikrer, at alle får det timetal undervisning, de har krav på.

Vores børn og unges daglige kost er et forældreansvar. Læringshuset forventer, at børnene har spist morgenmad, inden de møder ind. Ligeledes forventes det, at de til dagligt har en madpakke med. Det er en god ide, hvis de har mad med til både 10-pausen og 12-pausen, da vi oplever mange har behov for mellemmåltider i løbet af dagen. Der er opsat vandkølere, men eleverne skal selv medbringe drikkedunke.

I skoleåret 2023-2024 har eleverne i 6. klasse projekt omkring kantinedrift. Det betyder, at de sælger frisklavet mad fra madkundskabsundervisningen til eleverne i Læringshusets Foodlab (kantine) tirsdage, onsdage og torsdage i 12-pausen. Betaling sker med HTKpay-kort. Kortet udeleveres i Foodlab, på skolens kontor eller i klubben og oprettes efterfølgende på htkpay.dk.  

De ældste elever må forlade skolen, hvis forældrene tillader det, så de kan køre hjem og spise eller købe mad i byen.

Ca. 95.000 børn får skolemælk via Mejeriernes Skolemælksordning hver dag, og vores børn og unge i Læringshuset har også mulighed for at købe skolemælk. Læringshuset er nemlig en af de 1.300 skoler i hele landet, som er med i skolemælksordningen, der blev startet som pilotprojekt i 1991.

Skolemælk administreres af Mejeriforeningen, der er brancheorganisation for de danske mejerier. Foruden skolemælk tilbyder de en række aktiviteter til elever, forældre og lærere. Læs mere om dette på Skolemælks hjemmeside skolemaelk.dk.

Du bestiller og betaler dit barns skolemælk på skolemaelk.dk. Læringshuset modtager herefter dit barns skolemælk, som opbevares i Mejeriforeningens køleskabe, der er placeret i husets mælkerum, indtil klasseduksene kommer og henter køletasken med skolemælk til klassen. Du kan altid framelde skolemælk på hjemmesiden, hvis du ikke længere ønsker skolemælk.

Røgfri Skoletid betyder, at vores børn og unge ikke må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på eller uden for Læringshusets område.

Som barn og ung er det umuligt at forestille sig, hvor afhængig man kan blive af rygning, og hvor svært det kan være at stoppe. Men jo yngre man er, når man begynder at ryge, jo større er risikoen for, at man bliver afhængig. Desværre gør alt for mange børn og unge gør sig de første erfaringer med rygning, dampning eller snus, inden de forlader grundskolen. Men det behøver ikke at være sådan.

Røgfri Skoletid er det mest anbefalede redskab til at forebygge rygestart hos elever i grundskolen. Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har derfor indført Røgfri Skoletid på alle kommunens folkeskoler. Kommunen er desuden gået med i et partnerskab sammen med en række andre kommuner, der skal få færre til unge til at ryge. Det hedder ”Bliv en vinder uden tobak”. Læs mere på Klar livets hjemmeside udentobak.dk

Som forældre kan du også få inspiration til, hvordan du kan tage snakken om tobakken med dit barn på Røgfri fremtids hjemmeside cancer.dk

I starten af hvert skoleår er der skolefoto i Læringshuset. Her tager en professionel fotograf fra skolens samarbejdspartner, Vision Fotografi, portrætbilleder af alle klasser og elever. Der bliver tager portrætbilleder af alle, fordi Læringshuset bruger dem rent administrativt. Derudover kan forældre købe fysiske portrætbilleder til familie og venner, hvis det ønskes.

Vision Fotografi står for indhentning af samtykke, bestilling, betaling og levering af portrætbillederne. Læs mere på Vision Fotografis hjemmeside visionfotografi.dk

Derudover tager Læringshusets fotograf samt lærere og pædagoger situationsbilleder og situationsvideo af vores børn og unge, når der sker noget interessant og spændende, som vi gerne vil dele i Aula, i Læringshusets nyhedsbreve eller på Læringshusets sociale medier. Det kan være situationsbilleder og situationsvideo fra undervisning, workshops, projektfremlæggelser, gæstebesøg med mere i huset eller ude af huset. Læringshuset sletter situationsbilleder og situationsvideo på Læringshusets sociale medier efter cirka 1 år. 

Hvis det er inviterede journalister fra for eksempel SN.dk, TV2 Lorry eller Høje-Taastrup Kommune, der tager situationsbilleder og situationsvideo eller portrætbilleder og portrætvideo af vores børn og unge, bliver der indhentet samtykke fra forældre fra gang til gang.

KMD Educa Mit Barns Fravær er modulet, hvor du som forældre via Aula hele tiden kan følge dit barns fravær i Læringshuset. På siden er vores børn og unges fravær hele tiden opdateret med det fravær som lærernes og pædagogerne har oprettet i det administrative system.

I Aula skal du vælge genvejen ”KMD Mit Barns Fravær”. Her kan du som forælder følge dit barns daglige fravær og se indberettede bemærkninger til fraværet. Der vil være en sammentælling af fraværet på sidste skærmbillede. Kontakt kontaktlærerne i Aula, hvis du har spørgsmål til fraværet.

 

Fravær uden for skoleferier

Læringshuset opfordrer alle vores børn og unge til at følge skolens normale ferieperioder, så både det faglige og sociale liv kan leves og udvikles med alle i klassen i alle skoleårets 200 skoledage.

Du skal som forældre skrive til afdelingslederen i Aula og bede om lovligt fravær, hvis det drejer sig om fravær mere end to sammenhængende dage. Skolen kan højst give lovligt fravær til 5 sammenhængende dage. Er barnet fraværende udover dette, som ikke er godkendt af afdelingslederen, vil det blive betragtet som ulovligt fravær.

Det er et forældreansvar at søge for at indhente information om, hvad klassen har arbejdet med eller skal arbejde med i den pågældende periode. Du kan ikke forvente, at det pædagogiske personale med kort frist laver ekstra planer eller materialer til dit barn.

 • Hvis der sker en skade med barnet - Høje-Taastrup Kommune har ingen ulykkesforsikring for børn i skoler og institutioner. Det kan derfor anbefales at tegne en privat heltidsulykkesforsikring for børn, der går i dagtilbud og skole. Høje-Taastrup Kommune dækker skader og ulykker i tilfælde, hvor kommunen i juridisk forstand forvolder skade ved handlinger, der skyldes fejl, forsømmelse eller uagtsomhed.

 • Hvis barnet laver en skade - Børn er personligt erstatningsansvarlige for deres handlinger på samme måde som voksne. Forældre blive pålagt at betale op til 7.500 kr. for hver skade, deres barn laver. Sker en skade ved et uheld, vil en indboforsikring med en ansvarsforsikring som udgangspunkt dække både forældre og børns regning for en skade. Er der tale om hærværk kan barnet risikere at skulle betale hele erstatningen. Forældrene skal dog betale de første 7.500 kr. af skaden. Forældre vil blive bedt om at anmelde skaden til deres forsikringsselskab.
 • Kørsel med børn i private biler - Hvis børn køres i læreres, pædagogers eller andre forældres biler i forbindelse med udflugter og lignende, vil børnene i en skadesituation kunne få erstatning fra bilens lovpligtige ansvarsforsikring og/eller fra en evt. anden trafikant, som er medskyldig i en ulykke. I Høje-Taastrup Kommune må kørsel i private biler kun finde sted, hvis forældrenes skriftlige tilsagn er indhentet skriftligt eller i Aula.
 • Tyveri - Høje-Taastrup Kommune hæfter ikke for et barns ejendele. De er omfattet af hjemmets egen indboforsikring. Barnets tabte og glemte ting erstattes ikke af kommunen.
 • Anmeldelse af skader - Enhver skade på personer eller ting skal hurtigst muligt meddeles lederen af dagtilbud eller skole.
 • Hvis en iPad eller PC får skader eller bliver stjålet - Hvis der sker en skade på den udlånte iPad eller PC, skal I hurtigst muligt rette henvendelse til skolen. Skolen vil hurtigst muligt udlevere en tilsvarende iPad eller PC, så eleven har det nødvendige undervisningsmiddel til rådighed. Bemærk, at eleven selv er ansvarlig for, at egne materialer er sikkerhedskopieret.

  Høje-Taastrup Kommune dækker ved selvforsikring eventuelle skader på de udlånte enheder ved pludselige og uforudsete hændelser. Kommunens selvforsikring dækker både i skolen og i hjemmet samt under den daglige transport til og fra hjemmet. Også ved indbrud eller tyveri dækkes tabet ind af kommunens selvforsikring, når iPad eller PC er opbevaret under betryggende opsyn. Kun hvis en elev forsætligt eller ved grov uagtsomhed er skyld i en skade på en udlånt iPad eller PC, kan der blive tale om, at Høje-Taastrup Kommune kræver erstatning efter de almindelige erstatningsregler i dansk ret. Ved tyveri udenfor skolen skal der altid indgives politianmeldelse.

Skolebestyrelsen i Læringshuset fastsætter ordensreglerne. Ordensreglerne er udformet sådan, at de er en hjælp for elever og voksne i det daglige arbejde på og uden for skolen.

Øvrige informationer

Antimobbestrategien indeholder fælles retningslinjer for arbejdet mod mobning og beskriver, hvordan skolen vil forebygge og håndtere mobning i praksis.

Læringshuset opfordrer alle vores børn og unge, som har mulighed for det, til at gå eller cykle til og fra huset. Det er sundt med motion, det er nemt at komme til og fra huset, der skal ikke tænkes på kø eller parkeringspladser og det er en god måde at blive tryg ved at bevæge sig i trafikken på.

Høje-Taastrup Kommune tilbyder transport i form af buskort, hvis afstanden mellem hjemmet og Læringshuset er:

 • 0.-3. klasse: mere end 2,5 km
 • 4.-6. klasse: mere end 6 km
 • 7.-9. klasse: mere end 7 km

Det kræver dog at Læringshuset er distriktsskolen. Afstanden (skolevejen) er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods, på cykel eller på knallert hele året. Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad offentligt tilgængelig vej mellem hjemmets grund (udkørsel) og den nærmeste indgang til skolegården.

Transporten til skole gælder typisk for ét skoleår ad gangen. Kontakt os hvis du vil ansøge om transport.

 

Sygekørsel

Hvis en af vores børn og unge oplever sygdom eller for eksempel et brækket ben, tilbyder Høje-Taastrup Kommune transport til og fra skole. Det kræver dog en lægeerklæring. Kontakt os, hvis du vil ansøge om transport.

 

Trafikfarlige veje

Høje-Taastrup kommune sørger for transport uanset afstand mellem hjemmet og distriktsskolen, hvis børnenes sikkerhed i trafikken gør det nødvendigt. Det gælder i de tilfælde, hvor elevernes skolevej er vurderet som "særlig trafikfarlig".

Læs mere om trafikfarlige veje på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk

 

Anden skole end distriktsskolen

Har du som forælder valgt Læringshuset frem for barnets distriktsskole, er det familiens eget ansvar at sørge for transport til skole.

Læringshuset har en hovedregel om, at syge ikke må komme i huset. Det gælder både vores børn og unge og vores medarbejdere. Hvis man har en smitsom sygdom, må man som udgangspunkt først komme igen, når det ikke længere smitter. Man skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, man plejer, uden at kræve særlige hensyn.

Der er dog undtagelser, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme og forholdsregler, som du kan læse mere om på deres hjemmeside sst.dk

 

Sådan melder du barnet syg

Du kan melde barnet syg ved at skrive en besked i Aula til klassens kontaktlærere. Selvom det ikke er den lærer, som klassen har kl. 8, når der bliver ført fravær, så retter kontaktlærerne fraværet til sygdom med tilbagevirkende kræft, når de ser beskeden. Derudover kan du melde barnet syg i Komme/gå modulet i Aula, som dagtilbud og SFO benytter, hvis barnet går der.

 

Kroniske sygdomme og medicinering

I Høje-Taastrup Kommunes følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning om medicingivning til børn. Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, de er i dagtilbud, skole, SFO eller klub.

Det er imidlertid også vigtigt for vores børn og unge med kronisk eller længerevarende sygdom at have adgang til pasning og kontakt til andre i dagtilbud, skole, SFO eller klub, selvom de har behov for medicin flere gange i løbet af dagen. Når den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af forældre og voksne, der ikke er sundhedsuddannede, vil personalet i pasningsordningen, på skolen eller i SFO'en eller klubben også kunne påtage sig dette.

Kontakt os, hvis barnet har brug for medicinering og udfyld denne blanket til vores brug:

 • Medicingivning til børn og unge i dagtilbud eller skoler og SFO - udfyldes af forældre [download PDF]
 • Medicingivning af institutionen - udfyldes af dagtilbud, skole eller SFO [download PDF]

Nogle forældre kan desværre opleve på et tidspunkt, at deres barn er i mulig mistrivsel af den ene eller anden årsag, eller at der er udfordringer i skole-hjem-samarbejdet på den ene eller anden måde. Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling i Læringshuset, skal du i første omgang henvende dig til dit barns pædagog eller kontaktlærere alt efter om barnet går i dagtilbud, skole, SFO eller klub.

Hvis det ikke er nok, skal du gå til ledelsen i form af en afdelingsleder eller lignende i dagtilbuddet, skolen, SFO'en eller klubben. Ledelsen kan, efter aftale med dig, inddrage Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller Sundhedsplejen i indsatsen for at hjælpe dit barn.

Hvis du stadig oplever, at dit barn ikke trives og udvikler sig, eller at de ikke ser de problemer, du ser, kan du selv henvende dig til psykologen eller den fremskudte socialrådgiver i Læringshuset. Alt efter, hvad det drejer sig om, kan du som forældre bede om en samtale med skolens:

 • Psykolog
 • Sundhedsplejerske
 • Talehørekonsulent
 • Fremskudte socialrådgiver

Du finder deres kontaktoplysninger under Kontakt os.

 

Anonym rådgivning

Som forældre kan man også få anonym rådgivning af en rådgiver omkring ens bekymring om et barn. Det samme kan børnene og de unge selv og også andre pårørende end forældrene.

 

Hvis skole-hjem-samarbejdet er svært

Høje-Taastrup Kommune og landsorganisationen Skole og Forældre samarbejder om den lokalt forankrede forældrerådgivning om samarbejdet mellem skole og forældre. Skole og Forældre er en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. De arbejder for at gøre skolebestyrelsesmedlemmer og forældre stærkere. Du kan læse mere om Skole og Forældre på deres hjemmeside skole-foraeldre.dk

Læringshuset opfordrer vores børn og unge til at benytte BørneTelefonen, hvis de vil tale med andre voksne end i Læringshuset, selvom de også har tavshedspligt. BørneTelefonen er et rådgivningstilbud til danske børn og unge, der har det svært af den ene eller anden årsag.

Historisk set blev BørneTelefonen oprettet helt tilbage i 1987 af Børns Vilkår, som fortsat driver den. Når et barn ringer til BørneTelefonen kommer det igennem til en frivillig voksenrådgiver, der har en professionel baggrund fra arbejdet med netop børn og unge, og som er god til at tale om, hvad det nu end drejer sig om.

Ring eller skriv på dette nummer:

 • 116111

Læs mere om BørneTelefonen på deres hjemmeside bornetelefonen.dk

Databeskyttelsesforordningen, også kaldet General Data Protection Regulation (GDPR), er en er en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU). Det er blandt andet årsagen til, at vi beskytter vores data bagved Mit-ID, og at vi skal udfylde diverse samtykker og tilladelser, hvis nogen behandler personfølsom data, som de ikke umiddelbart har lovhjemmel til.

Læringshuset er også underlagt denne forordning, og vi følger derfor de til enhver tid gældemde anbefalinger og retningslinjer fra myndighederne på området. Ligesom vi er i løbende tæt dialog med GDPR-teamet i Høje-Taastrup Kommune, hvis der opstår tvivl om tolkninger, eller hvis vi har spørgsmål. Medarbejderne i Læringshuset har desuden været på GDPR-kursus i 2021, hvor de skulle gennemføre forskellige moduler, som har direkte eller indirekte at gøre med deres arbejdsgange.

Læringshuset anvender Aula, fordi det opfylder alle GDPR-regler, og fordi det er en kommunikationsplatform, hvor det er nemt at arbejde sikkert, dele billeder og tage stilling i forhold til samtykker og tilladelser. Derudover anvender vi Microsoft Office 365, fordi det opfylder alle GDPR-regler, og fordi det er en kommunikationsplatform, hvor det er nemt at arbejde sikkert, dele filer og deltage i opkald. Øvrige portaler, programmer, IT-udstyr, denne hjemmeside med mere, som vi anvender i Læringshuset, lever ligeledes op til GDPR-reglerne.

Kontakt os hvis du har nogen spørgsmål eller vil vide mere om GDPR i Høje-Taastrup Kommune. Læringshusets Data protection officer (DPO) er Casper Madsen. 

Bestyrelsen, elevrådet og grupper

Skolebestyrelsen i Læringshuset består af forældre, elever og medarbejdere, som alle samarbejder om udviklingen af skolen. Det er skolebestyrelsen, der fastsætter principper for skolens virksomhed - for eksempel principper for undervisningens organisering og for samarbejdet mellem skole og hjem.

Du kan læse mere om skolebestyrelsen og se hvem medlemmerne er under Forældresamarbejde.

Elevrådet i Læringshuset sikrer elevernes indflydelse på deres skoledag og skolens udvikling generelt. Elevrådet taler på elevernes vegne, i samarbejde med ledelsen, lærerne og pædagogerne. På den måde varetager elevrådet elevernes fælles interesser.

Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet. Der afholdes så vidt muligt valg til elevrådet hvert år inden udgangen af oktober måned. Formandskabet består af følgende elever i skoleåret 2023-2024:

 • [afventer valg]

Læringshuset samarbejder med Danske Skoleelever (DSE), som er elevernes interesseorganisation, der sørger for, at eleverne har en stemme på både frie grundskoler, ungdomsskoler, efterskoler og folkeskoler. DSE hjælper elevrådet, hvis du har brug for det, og de inviterer til landsmøde og kurser eller vejleder om Røgfri Skoletid og andre initiativer. Derudover står de bag DM i Fagene, som er en konkurrence i skolens fag for elever i 7., 8. og 9. klasse.

Læs mere om DSE på deres hjemmeside skoleelever.dk, Røgfri Skoletid på deres hjemmeside cancer.dk og om DM i Fagene på deres hjemmeside dmifagene.dk

Skolepatruljen i Læringshuset skaber tryghed i trafikken for vores børn og unge og de voksne. Morgen efter morgen, i al slags vejr står de der. Udrustet med veste og viljestyrke afvikler de morgentrafikken og hjælper store og små sikkert i skole.

Historisk set har det været sådan siden 1949, hvor Danmarks første skolepatrulje så dagens lys. Og i dag går de stadig forrest som det gode eksempel og minder alle os andre om, at vi skal passe på hinanden i trafikken.

Skolepatruljen består af en kontaktlærer og frivillige elever typisk fra 6.-7. klasse.

Legepatruljen i Læringshuset hjælper med at skabe mere aktive, sjove og trygge pauser for store og små. Pauserne i løbet af skoledagen er vigtige afbræk for vores børn og unge, men det er ikke alle, som altid får det optimale ud af dem. Det hjælper legepatruljen med, når de samles om at skabe glæde og energi gennem leg og bevægelse.

Legepatruljen består af en kontaktlærer og frivillige elever fra 4.-6. klasse, men det kan også være enkelte elever fra 7.-9. klasse. De sætter gang i pauserne primært hos de yngste elever og dem, der ellers vil være med.

Trivsel er fundamentet for alt, hvad Læringshuset er sat i verden for. Det skal være et godt sted at være og lære for vores børn og unge. Det bidrager vi alle til hos os – også som forældre. Derfor har vi trivselsgrupper på alle årgange, som forældrene kan melde sig til på skoleårets første forældremøde.

Formålet med trivselsgrupperne er at skabe et kontinuerligt samarbejde omkring klassen, der understøtter elevers trivsel og fællesskabet i klassen. Med trivselsgrupperne ønsker vi at synliggøre forældrenes store betydning og medansvar for trivsel blandt klassens elever. Et godt forældresamarbejde er nemlig vigtigt for elevernes trivsel og dermed også for læringsmiljøet i klassen. Ved at tage initiativ til fælles oplevelser og aktivitet for klassens elever og forældre, bidrager trivselsgruppen til at skabe en god og rummelig klassekultur, som modvirker blandt andet mobning og fremmer trivsel i klassen specifikt og på skolen generelt.

To gang om året indkalder skolens ledelse forældrene i trivselsgrupperne til et møde i det store fælles trivselsråd på skolen. Her er der mulighed for at udveksle gode idéer og erfaringer og få input fra skolen til det fremadrettede arbejde.

Tal og fakta

På grund af den stigende befolkningstilvækst i Høje-Taastrup Kommune oplever vi også en stigende søgning til Læringshuset. Det samlede elevtal i Læringshuset kan derfor svinge i løbet af skoleåret, da vores børn og unge løbende kan vælge at starte - eller stoppe for den sags skyld. Elevtallet er i øjeblikket:

 • 745 elever i alt fra 0.-9. klasse (opdateret 9. august 2023)

På sigt bliver Læringshuset en 5-sporet skole med 5 klasser på hver årgang af cirka 24 elever (der kan max gå 28 elever). Tendensen er dog, at den største søgning sker nedefra i 0.-3. klasse. Derfor er der i øjeblikket også flere klasser på disse årgange end de øvrige.

Når distriktseleverne er indskrevet i Læringshuset, og vi derefter har ledige pladser op til klassekvotienten på 24 elever, fordeles restpladserne efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

 • De der har søskende på skolen (søskendekriteriet)
 • De der bor nærmest skolen (afstandskriteriet)

Selvom man i forvejen har søskendebørn på den ønskede skole (som er en anden skole end distriktsskolen), er man ikke sikret en plads på den ønskede skole. Den enkelte skole kan også i særtilfælde og ud fra pædagogiske hensyn give et afslag til en elev, selv om der er plads på den ønskede skole inden for de rammer, der er fastsat.

Børne- og Undervisningsministeriet udgiver en række nøgletal og resultater for alle landets uddannelsesinstitutioner på deres hjemmeside uddannelsesstatistik.dk.

Gå til denne uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1795.aspx og vælg Høje-Taastrup Kommune og vælg Læringshuset og vælg Vis skoletal for én skole. Her finder du nøgletal og resultater fra Læringshuset i PDF-format (opdateret februar 2023):

Der udkommer ikke kvalitetsrapporter længere. Skoleudviklingssamtaler erstattede kvalitetsrapporterne fra og med skoleåret 2022-2023. Samtalerne er en ramme for en tillidsfuld og faglig dialog mellem kommunen og skolen om skolens udviklings- og indsatsområder. Skolen skal dog stadig i et eller andet omfang oplyse om evalueringen af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside, når skoleårets skoleudviklingssamtaler er afsluttet.

Læringshuset skal mindst hvert 3. år udarbejde en skriftlig undervisningsmiljøvurdering, hvor der indgår en vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet. Vurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:

 1. Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø,
 2. Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer,
 3. Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og
 4. Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Ledelsen skal inddrage eleverne i denne undervisningsmiljøvurdering. Du finder Læringshusets undervisningsmiljøvurdering her:

 • Da skoleåret 2021-2022 er det første skoleår i Læringshuset, findes der endnu ikke en undervisningsmiljøvurdering 

Skolebestyrelsen i Læringshuset kan udstikke politikker for udvalgte områder. En politik er en slags retningslinje målrettet elever og forældre, som opfordrer til en bestemt form for adfærd. Det kan for eksempel omhandle mad, mobiler eller trafik. Du finder Læringshusets politikker her:

 • Da skoleåret 2021-2022 er det første skoleår i Læringshuset, findes der endnu ikke nogen politikker

Høje-Taastrup Kommune har længe haft stort fokus på kommunens børn og unge, og med afsæt i Byrådets børne- og - ungepolitik satte de sig for at skabe Fremtidens Skole. En skole hvor børn og unges faglige udbytte af skolen højnes, og hvor de i endnu højere grad erhverver sig tværgående kompetencer, også kaldet fremtidens kompetencer, som er centrale for at kunne være aktive deltagere i fremtidens samfund.

Arbejdet med byggeriet af Læringshuset i Nærheden tog sin begyndelse tilbage i slutningen af 2015 med ønsket om at få rum og rammer til understøtte undervisningen i fremtidens skole. Christensen & Co arkitekter og Kjær & Richter arkitekter vandt derfor kommunens arkitektur-konkurrence i starten af 2018 med deres bud på et hus, hvor arkitektur og faciliteter stimulerer børn og unges fordybelse, idérigdom og skabertrang.

I august 2019 fandt første spadestik sted med at brag, da DTU Scienceshow bogstaveligt talt sprang hul i jorden, og allerede året efter, i august 2019, var hovedentreprenøren BAM Danmark klar til at afholde rejsegilde på byggepladsen.

I november 2021 blev Læringshuset indviet med snoreklip og spændende aktiviteter med gæster fra blandt andet LEGO Education, Apple Danmark, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Christensen & Co Arkitekter, der har været med til at skabe Læringshuset i samarbejde med det pædagogiske personale i Høje-Taastrup Kommune.

Derfor anvender Læringshuset den dag i dag en undersøgende tilgang til læring med fokus på naturvidenskab og teknologi, hvor fagene samarbejder om virkelighedsnære og innovative projekter og værktøjer. Derfor er vi et hus, hvor vores børn og unge kan lege, bygge, problemløse og idéudvikler i veltilrettelagte forløb med udgangspunkt i deres iboende nysgerrighed og skabertrang. Det styrker deres evner til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og være kreativ.

Du kan læse mere om Byrådets børne- og - ungepolitik på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk, og du kan læse mere om Fremtidens Skole på deres hjemmeside fremtidensskole.htk.dk.

 

Skoleledere i Læringshuset

Her finder du en liste over skoleledere i Læringshuset:

 • Casper Madsen (august 2021-nuværende) (linket ændres, når siden er oprettet)

Vigtige dage

Disse mærkedage er blot et overblik over nogle af skoleårets største begivenheder. Følg løbende med på Aula, så du altid er opdateret på, hvad der sker lokalt på dit barns årgang eller i dit barns klasse. De enkelte årgange og klasser kan have begivenheder, som kun fremgår af klassens kalender. Ligesom begivenheder, som ture ud af huset, kan opstå med kort varsel - for eksempel i forbindelse med de projektorienterede forløb, eller hvis klassen får et godt tilbud omkring en tur på museum, i teater eller lignende.

 • Første skoledag - 9. august
 • (Første skoledag 0. klasse - 10. august)
 • Skolefoto - 18.-26. september
 • Læringsfestival - 5. oktober
 • Skolernes Motionsdag - 13. oktober (fredag før efterårsferien)
 • Skolens fødselsdag 3. november
 • Klippe-klister dag - 1. december
 • Juleafslutning - 19. december
 • National Trivselsdag - 1. marts (første fredag i marts)
 • Læringsfestival - 14. marts
 • Førskolestart - 2. april
 • Sidste skoledag 9. klasse - 21. maj
 • Dimission - 26. juni
 • Sidste skoledag - 28. juni

Læringshuset inviterer til Læringsfestival i løbet af skoleåret. På festivalerne præsenterer vores børn og unge forskellige produkter, vejen dertil og hvad de har lært i den projektbaserede læring. Det handler blandt andet om at vise en åben og levende skole for forældre, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre gæster.

Festivalerne finder sted i Læringshuset på følgende dage i skoleåret 2023-2024:

 • 5. oktober 2023 - kl. 14-16
 • 14. marts 2024 - kl. 14-16

Sidste skoledag er en festdag for vores unge, der går i 9. klasse i Læringshuset. Det er den sidste "normale" skoledag, før Folkeskolens prøver og forberedelsen på disse starter. Indholdet varierer fra år til år, men der kan for eksempel være fælles morgenmad, udklædning, karameluddeling og underholdning. Datoen kommer i løbet af den sidste tredjedel af skoleåret, da den er forskellig fra år til år på grund af prøvedatoerne.

Folkeskolens afgangsprøve er den danske folkeskoles afsluttende prøve i 9. klasse, som finder sted i maj og juni. Prøverne er både skriftlige og mundtlige, og en stor del af 9. klasse går derfor med forberedelse til disse. Du kan læse mere om faglig forberedelse, prøveafholdelse, bedømmelse og censur samt Folkeskolens prøver generelt på på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk

Dimission er en særlig aften i Læringshuet i den sidste uge af skoleåret, hvor vi siger pænt farvel til 9. klasserne, som officielt forlader skolen ved skoleårets afslutning. I dimission deltager skoleledelsen, kontaktlærerne, eleverne og deres forældre. Indholdet kan variere fra år til år, men to faste punkter er dimissionstaler og uddeling af afgangsbeviser. Invitation og program kommer sidst på skoleåret.

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune vedtog i 2023 en 3-årig ferieplan for skoleårene 2023-2024, 2024-2025 og 2025-2026. Vi opdaterer hjemmesiden, ligeså snart ferieplanen for de næste skoleår er vedtaget.

 

Skoleår 2023-2024

 • Første skoledag 9. august 2023
 • Efterårsferie (uge 42) 16.-20. oktober 2023
 • Juleferie (begge dage inkl.) 20. december 2023 - 5. januar 2024
 • vinterferie (uge 8) 19.-23. februar 2024
 • Påskeferie 25. marts - 1. april 2024
 • Kr. Himmelfart 9.-10. maj 2024
 • 2. pinsedag 20. maj 2024
 • Grundlovsdag 5. juni 2024
 • Sidste skoledag 28. juni 2024

 

Skoleår 2024-2025

 • Første skoledag 12. august 2024
 • Efterårsferie (uge 42) 14.-18. oktober 2024
 • Juleferie (begge dage inkl.) 21. december 2024 - 3. januar 2025
 • Vinterferie (uge 8) 17.-21. februar 2025
 • Påskeferie 14.-21. april 2025
 • Kr. Himmelfart 29.-30. maj 2025
 • Grundlovsdag 5. juni 2025
 • 2. pinsedag 9. juni 2025
 • Sidste skoledag 27. juni 2025

 

Skoleår 2025-2026

 • Første skoledag 11. august 2025
 • Efterårsferie (uge 42) 13.-17. oktober 2025
 • Juleferie 20. december 2025 - 2. januar 2026
 • Vinterferie (uge 8) 16.-20. februar 2026
 • Påskeferie 30. marts - 6. april 2026
 • Kr. Himmelfart 14.-15. maj 2026
 • 2. pinsedag 25. maj 2026
 • Grundlovsdag 5. juni 2026
 • Sidste skoledag 26. juni 2026

Byrådet har besluttet følgende lukkedage for dagtilbud, SFO og klub:

For 2023 gælder:

 • Mandag, tirsdag og onsdag før Skærtorsdag (3.-5. april)
 • Fredag efter Kr. Himmelfart (19. maj)
 • Grundlovsdag (5. juni)
 • Dagene omkring jul og nytår (23. december – 31. december, begge dage inkl.)

For 2024 gælder:

 • Mandag, tirsdag og onsdag før Skærtorsdag (25.-27. marts)
 • Fredag efter Kr. Himmelfart (10. maj)
 • Grundlovsdag (5. juni)
 • Dagene omkring jul og nytår (23. december – 31. december, begge dage inkl.)

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2023-26 vil der igen være åbent i uge 29 for dagtilbud og SFO med virkning fra sommeren 2023. Dette omfatter altså ikke klub, som fortsat har lukket i uge 29.

 

Nødpasning

Har du behov for pasning af dit barn på lukkedagene, sker det i udgangspunktet i en anden institution i kommunen. Oplysning om nødpasning fås hos den pædagogiske leder og via opslag i Aula. Der er dog ikke mulighed for nødpasning på Grundlovsdag den 5. juni eller juleaften den 24. december.

Tilbud efter skole

For børn i 0.-3. klasse er der tilbud om at gå i Læringshusets SFO, og for børn og unge i 4.-9. klasse er der tilbud om at gå i Læringshusets Klub. SFO'en og klubben er en integreret del af huset, og pædagogerne deltager i dele af undervisningen. Her kan du blandt andet lege, hygge og arbejde i værksteder. Der er åbent om morgenen og efter skole i SFO'en og efter skole i klubben.

Læs mere under SFO og Klub.

Taastrup Ungdomsskole er et kommunalt tilbud i Høje-Taastrup Kommune til alle unge mellem 7. klasse (eller 13 år) og 18 år, der bor eller går i skole i kommunen.

Ifølge loven skal "Ungdomsskolen [...] give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund."

Taastrup Ungdomsskole tilbyder både almenundervisningen, undervisning i de unges fritid, samt heltidsundervisningen, som er et skoletilbud målrettet unge, der af forskellige grunde har haft det vanskeligt i deres skolegang.

Læs mere på Taastrup Ungdomsskoles hjemmeside minungdomsskole.dk

Fægtning eller volleyball? Krav Maga eller boksning? Fodbold eller skydning? Billedskole, filmklub, skak eller rollespil? Der er masser af muligheder for at være aktiv i fritiden i Høje-Taastrup Kommune.

Læs mere om hvad du kan gå til i fritiden på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk

Aktiv Ferie er et initiativ i Høje-Taastrup Kommune, der samler forskellige tilbud om aktiviteter for børn og unge i kommunen, når skolen holder lukket i skoleferierne.

Læs mere om Aktiv sommer, Aktiv vinter og Aktiv efterår på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk

Hvis du som forældre i Læringshuset ønsker at låne et eller flere lokaler til et skolerelateret arrangement i Læringshuset uden for åbningstid, som er efter kl. 16, skal du i god tid sende en mail til Læringshuset. Når det er godkendt, skal du hente en nøglebrik på skolens kontor, hvor du samtidig får information om døre, alarm og andre spørgsmål.

I mailen skal du oplyse følgende: 

 • Kort beskrivelse af arrangementet
 • Lokaleønske
 • Kontaktperson
 • Dato og tidspunkt

Du kan vælge mellem følgende lokaler:

 1. Kantineområdet og tekøkkenet (indeholder opvaskemaskine) ved skolens kontor (omfatter ikke kantinekøkkenet), afdeling A, niveau 1 (lokale A.1.43)
 2. Fællesområdet i SFO’en og det pædagogiske køkken (indeholder ovn, opvaskemaskine), afdeling A, niveau 2 (A.2.16)
 3. Fællesområdet i klubben og det pædagogiske køkken (indeholder ovn, opvaskemaskine), afdeling B, niveau 2 (B.2.17)
 4. Multihal (B.0.28)

Mailen med ovenstående oplysninger sendes til:

 • laeringshuset@htk.dk

Vi opfordrer til at arrangementet stopper, så I er ude af huset før kl. 22, hvor alarmen automatisk starter. Så undgår du at skulle sætte dig ind, hvordan alarmen virker.

Hvis arrangementet inkluder overnatning, skal du anmelde det til Beredskab 4K: https://beredskab4k.dk/myndighed/midlertig-overnatning. Derudover skal du sættes ind i, hvordan alarmen virker. Vi gør opmærksom på, at der er automatisk lysregulering døgnet rundt i alle lokaler. Det vil sige at lyset aktiveres ved bevægelse.

Hvis du har nogen spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at Kontakte os.

 

For borgere som ikke er forældre i Læringshuset

Borgere i Høje-Taastrup Kommune kan låne lokaler i Læringshuset uden for åbningstid til kultur- og fritidsarrangementer ved henvendelse til Kultur og Fritid i Høje-Taastrup Kommune.

 

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00