Skip til hoved indholdet
    Hjem Skole - overblik Skolestart kommende 0. klasse

Skolestart kommende 0. klasse

Information om skolestart

Læringshuset tilbyder skolestart for børn til kommende 0. klasse. En tryg, sjov og lærerig skolestart med masser af leg, hygge og projekterbasret læring i forskellige værksteder.

Vores børn til kommende 0. klasse starter i førskole i Læringshusets skolefritidsordning (SFO) i april og i 0. klasse i Lærigshusets skole i august.

Førskolen og 0. klasse er en integreret del af huset. Pædagogerne kommer fra Læringshusets SFO og følger børnene fra førskolen til og med 3. klasse. Lærerne i 0. klasse har specielt fokus på de nye 0. klasser hvert år, så de har masser af erfaring med skolestart.

Proces

Sådan foregår overgangsperioden

Start i førskolen

I april starter børnene i førskolen, som er en integreret del af Læringshusets SFO. Her møder børnene ind om morgenen for at lege, hygge og arbejde i værksteder sammen med pædagogerne i en genkendelig struktur, som de også møder i 0. klasse. Om eftermiddagen kan de fortsætte i SFO'en og lege og være sammen med de andre børn

Start i førskolen

I april starter børnene i førskolen, som er en integreret del af Læringshusets SFO. Her møder børnene ind om morgenen for at lege, hygge og arbejde i værksteder sammen med pædagogerne i en genkendelig struktur, som de også møder i 0. klasse. Om eftermiddagen kan de fortsætte i SFO'en og lege og være sammen med de andre børn

Tiden i førskolen

Den første tid i førskolen går med at lære hinanden og omgivelserne at kende, herunder hvor børnene må være og ikke være i og uden for huset. Det handler om at finde ind i en genkendelig struktur og at lære reglerne at kende. Omdrejgningspunktet er Bamseven fra Fri for Mobberi. Der er især fokus på leg, fællesskab og individuel udvikling. Derudover gennemfører de nogle længerevarende projektbaserede forløb

Tiden i førskolen

Den første tid i førskolen går med at lære hinanden og omgivelserne at kende, herunder hvor børnene må være og ikke være i og uden for huset. Det handler om at finde ind i en genkendelig struktur og at lære reglerne at kende. Omdrejgningspunktet er Bamseven fra Fri for Mobberi. Der er især fokus på leg, fællesskab og individuel udvikling. Derudover gennemfører de nogle længerevarende projektbaserede forløb

Slut med førskole

Børnene afslutter førskolen med en eller anden form for festlig markering før sommerferien

Slut med førskole

Børnene afslutter førskolen med en eller anden form for festlig markering før sommerferien

Start i 0. klasse

I august starter eleverne i 0. klasse i Læringshusets skole. Her leger eleverne samtidig med at de lærer i de projekterbasrede læringsforløb. Lærerne i 0. klasse har specielt fokus på de nye 0. klasser hvert år, så de har masser af erfaring med skolestart. Pædagogerne er de samme fra førskolen til og med 3. klasse. Om eftermiddagen kan de fortsætte i SFO'en og lege og være sammen med de andre børn

Start i 0. klasse

I august starter eleverne i 0. klasse i Læringshusets skole. Her leger eleverne samtidig med at de lærer i de projekterbasrede læringsforløb. Lærerne i 0. klasse har specielt fokus på de nye 0. klasser hvert år, så de har masser af erfaring med skolestart. Pædagogerne er de samme fra førskolen til og med 3. klasse. Om eftermiddagen kan de fortsætte i SFO'en og lege og være sammen med de andre børn

Tiden i 0. klasse

Den første tid i 0. klasse går med at lære hinanden og omgivelserne at kende. Det handler om at finde ind i en genkendelig struktur og at lære reglerne at kende. Omdrejgningspunktet er Bamseven fra Fri for Mobberi. Der er især fokus på voksenstyrede lege, klassefællesskab, samarbejde og individuel udvikling. De arbejder systematisk med længerevarende projektbaserede forløb, hvor værksteder er en vigtig del. Derudover får de bibliotekstid på skolebiblioteket. De stifter også bekendtskab med skak og LEGO, da Læringshuset er medlem af Dansk Skoleskak og partnerhus med LEGO Education. Desuden tager de på ture ud af huset, da Læringshuset har skolekort til Zoologisk have København og Experimentarium

Tiden i 0. klasse

Den første tid i 0. klasse går med at lære hinanden og omgivelserne at kende. Det handler om at finde ind i en genkendelig struktur og at lære reglerne at kende. Omdrejgningspunktet er Bamseven fra Fri for Mobberi. Der er især fokus på voksenstyrede lege, klassefællesskab, samarbejde og individuel udvikling. De arbejder systematisk med længerevarende projektbaserede forløb, hvor værksteder er en vigtig del. Derudover får de bibliotekstid på skolebiblioteket. De stifter også bekendtskab med skak og LEGO, da Læringshuset er medlem af Dansk Skoleskak og partnerhus med LEGO Education. Desuden tager de på ture ud af huset, da Læringshuset har skolekort til Zoologisk have København og Experimentarium

Slut med 0. klasse

Eleverne afslutter 0. klasse med en eller anden form for festlig markering før sommerferien. I 1. klasse får eleverne nye klasse- og faglærere, som følger dem til og med 3. klasse. Pædagogerne er de samme fra førskolen til og med 3. klasse

Slut med 0. klasse

Eleverne afslutter 0. klasse med en eller anden form for festlig markering før sommerferien. I 1. klasse får eleverne nye klasse- og faglærere, som følger dem til og med 3. klasse. Pædagogerne er de samme fra førskolen til og med 3. klasse

Information

Vi glæder os til at byde jeres barn velkommen i Læringshuset. I første omgang i førskolen og SFO'en fra april og i anden omgang i 0. klasse fra august.

Vi lægger vægt på at skabe en god og tryg skolestart, fordi det danner fundament for det gode skoleliv, som venter i Læringshuset de næste mange år. Et skoleliv hvor vores børn trives og udvikler sig fagligt og personligt, så de med årene bliver rustet til videre uddannelse og på længere sigt til at stå på egne ben i livet generelt.

 

Digital indskrivning

Du indskriver dit barn til Læringshusets førskole og 0. klasse via Den Digitale Pladsanvisning på din indgang til det offentlige på hjemmesiden borger.dk. 

Indskrivning af børn til kommende 0. klasse åbner midt i november og lukker midt i januar. I november afholder vi åbent hus for alle interesserede forældre. Du modtager en besked om dette i din Digitale Postkasse.

Efter indskrivningen er lukket, bliver der åbnet op for manuel indskrivning af børn uden for skoledistriktet. Hvis der ikke er flere ledige pladser i 0. klasse, kan barnet komme på venteliste fra uge 7 frem til skolestart. Tildelingen af eventuelle ledige pladser sker efter søskende- og afstandskriteriet.

 

Overgang mellem dagtilbud og skole

Lære mere om overgang mellem dagtilbud og skole på siden Overgang mellem dagtilbud og skole

Vi lægger vægt på, at der skal være en rar atmosfære i vores førskole og 0. klasse, og at det skal være spændende, udfordrende og ikke mindst lærerigt for vores børn at være her.

Den første tid i førskolen går med at lære hinanden og omgivelserne at kende, herunder hvor børnene må være og ikke være i og uden for huset. Det handler om at finde ind i en genkendelig struktur og at lære reglerne at kende. Omdrejgningspunktet er Bamseven fra Fri for Mobberi. 

Fri for Mobberi er støttet af Mary Fonden og Red Barnet står bag programmet. Med Bamseven fremhæver og gengiver pægagerne særlige fortællinger om barnets deltagelse i fællesskabet. Derudover taler de om gode værdier og hvordan de er en god ven.

Der er især fokus på leg, fællesskab og individuel udvikling. Det kan for eksempel være dialogisk læsning, bevægelseslege og lege med fokus på sociale kompetencer. Derudover gennemfører de nogle længerevarende projektbaserede forløb. 

Vi gør brug af husets multisal, dansesal og makerspace (værksted), så ofte det er muligt. Foruden vores spændende hus har vi en dejlig legeplads og kort afstand til lokalområdets legepladser og grønne områder med plads til fysiske udfoldelser.

Den første tid i 0. klasse går med at lære hinanden og omgivelserne at kende. Det handler om at finde ind i en genkendelig struktur og at lære reglerne at kende. Omdrejgningspunktet er Bamseven fra Fri for Mobberi.

Der er især fokus på voksenstyrede lege, klassefællesskab, samarbejde og individuel udvikling.

De arbejder systematisk med længerevarende projektbaserede forløb, hvor værksteder er en vigtig del. Derudover får de bibliotekstid på skolebiblioteket. De stifter også bekendtskab med skak og LEGO, da Læringshuset er medlem af Dansk Skoleskak og partnerhus med LEGO Education.

Desuden tager de på ture ud af huset, da Læringshuset har skolekort til Zoologisk have København og Experimentarium.

Om morgenen og eftermiddagen kan vores børn gå i Læringshusets SFO. Her kan de blandt andet lege, hygge og arbejde i værksteder.

Det er de samme pædagoger, som er tilknyttet førskolen, som de møder i SFO'en. Pædagogerne fungerer på den måde som primær kontakt til børnene på årgangen. Det giver pædagogerne et godt indblik i det enkelte barn og dets relationer, hvilket ligeledes gavner vores samarbejde med jer som forældre.

I starten samles førskolebørnene i SFO'en, når de større børn kommer får fri fra skole og kommer i SFO'en. Det sker indtil det vurderes, at de er så trygge og integrerede i SFO'en, at det ikke længere er nødvendigt.

Du kan læse mere om SFO'en på siden Om skolefritidsordningen

Det gode forældresamarbejde betyder rigtig meget for tiden i Læringshuset. Derfor gør vi en del ud af den gode kommunikation med hinanden. Forældrene udgør også flertallet i skolebestyrelsen.

Du kan altid komme til lærerne og pædagogerne, hvis du har spørgsmål eller behov for at drøfte noget. De laver desuden et ugebrev, så du løbende kan følge med i, hvad der er sket og kommer til ske i løbet af ugen.

Du kan læse mere om forældresamarbejde på siden Forældresamarbejde

 

Aula 

Læringshuset benytter kommunikationssystemet Aula, herunder moduelet ”Komme/Gå”. Aula er på den måde afgørende for den fælles daglige kommunikation. Du er velkommen til at kontakte pædagogerne, hvis du har brug for hjælp med Aula.

For børnenes vedkommende hænger der skærme i garderoben, hvor de skal trykke sig ind på nogle ikoner, som billedligt fortæller lidt om, hvor de er i huset. For eksempel kan barnet være på legeplads, i multisal eller på tur. Når du henter dit barn, kan du trykke på dit barns klassetrin, finde dit barns billede og under dette se, hvor dit barn opholder sig.

Vi vil selvfølgelig instruere børnene og jer i, hvordan det fungerer.

Du kan læse mere om Aula på siden Aula

Åbningstid SFO

SFO'en har åbent mandag-torsdag fra kl. 6.00-17.00 og fredag fra kl. 6.00-16.00

 

Mødetid

Børnene i førskolen skal være mødt ind senest kl. 8.45. På den måde sikrer vi, at alle deltager i dagens program, og vi kan planlægge ture ud af huset, fordi vi ved, at alle er mødt.

I 0. klasse møder eleverne kl. 8.00 alle dage. 

 

Bringe og hente

Når du som forældre møder ind, er det vigtigt, at få sagt ”hej” sammen med jeres barn til en af pædagogerne. Og på samme måde, når du henter barnet, at får sagt ”farvel” og tjekker ud af Aula sammen med jeres barn.

Det er vigtigt, at vi ved, hvem der kommer og går, og det er hyggeligt lige at hilse på hinanden.

 

Tjek Aula

Den daglige kommunikation sker i Aula, som du kender fra dagtilbuddet. Vi opfordrer derfor alle til at tjekke Aula dagligt, da der løbende kommer opslag og beskeder i løbet af dagen.

Hvis du bruger Aula-app'en kan du modtage notifikationer på din enhed, når der er nyt. Du er velkommen til at kontakte pædagogerne, hvis du har brug for hjælp.

 

Mad 

Det er vigtigt, at vores børn får den mad, som de har brug for, så de er friske og har energi hele dagen.

  • Om morgenen er det vigtigt at børnene har spist morgenmad hjemmefra. SFO’en sørger for morgenmad til de børn, som har brug for dette. Det sker i tidsrummet kl. 6.30-7.30.
  • Om formiddagen spiser vores børn en lille 10-mad. Det er derfor vigtigt, at du giver dit barn noget mad med udover den større madpakke til frokost. 
  • Til middag spiser vores børn deres medbragte madpakke sammen med pædagogerne. Det sker cirka kl. 11, uanset om vi er hjemme eller ude af huet.
  •  Om eftermiddagen sørger SFO'en for lidt frugt eller snacks.

 

Skriv navn på alt

Det er en rigtig god idé, at skrive dit barns navn i alt tøj, sko, støvler, vanter med mere, som barnet medbringer i huset.

Det gør det nemmere at finde frem til den rette ejer, når noget forsvinder.

 

Skiftetøj og fodtøj

Det er vigtigt, at dit barn altid har noget skiftetøj hængende i sin garderobe. Det kan være underbukser, trøje, strømper og lange bukser.

Derudover bør dit barn, særligt i vinterperioden, have et par indendørs sko eller nogle tykke sokker med og et par gummistøvler, hvis det er meget vådt udenfor. Om sommeren er det en god ide, at dit barn har badetøj og håndklæde liggende, da vi leger vandkamp, hvis vejret tillader det.

 

Glemt tøj

Vær opmærksom på, om dit barn har glemt noget tøj i Læringshuset.

Vi gemmer glemte ting og sager i en periode i glemmekassen i SFO'en. Vi skriver ud 14 dage før, vi tømmer kassen. Det som ikke bliver hentet, går til den lokale genbrugsbutik.

 

Ingen mobil og smartwatch

Det er ikke tilladt at have mobil eller smartwatch med i Læringshuset. Kontakt os, hvis I skal i kontakt med jeres barn.

 

Skofrit område 

Det er ikke tilladt at have udendørs sko på inden for. Det gælder alle vores børn i indskolingen. 

 

Fødselsdagsinvitation

Hvis dit barn har fødselsdag og vil invitere til fødselsdag derhjemme, er det vigtigt at det bliver delt ud til enten hele gruppen, alle piger eller alle drenge.

 

Fri, ferie eller sygdom

Når der skal meldes fri, ferie eller sygdom, så gøres det i Aula.

  • Ved sygdom skriver du til pædagogerne.
  • Ved ferie modtager du en anmodning via Aula, om jeres barn afholder ferie eller kommer i SFO. Vær sød at overholde deadline. Hvis vi ikke har hørt fra jer dagen efter, at der har været deadline, så går vi ud fra, at der ikke er behov for at gøre brug af SFO'en i ferien
  • Ved fri mere end to sammenhænge dage skal du skrive til afdelingslederen i Aula.

 

Sommerferieåbent i SFO'en

I sommerferien er der mulighed for at gå i SFO.

Børnene skal bare senest være i SFO'en kl. 9.30. Ellers kan huset være låst, fordi SFO'en er taget på tur ud af huset.

Vi tilrettelægger ikke noget specielt program for skolefridage og ferier, men tager på spontane ture, alt efter vind og vejr, med udgangspunkt i, hvad børnene har lyst til foretage sig. Du vil senest dagen før blive orienteret om, hvornår og hvorhen vi skal på tur.

Dit barn skal medbringe madpakke til frokost samt en eller anden form for eftermiddagsmad. Ved ture ud af huset skal deres også medbringe drikkelse.

I tilfælde af at dit barn har holdt en fridag i løbet af ugen, skal du holde dig orienteret på Aula, om vi skal på tur den dag, dit barn møder op i SFO igen.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om skolestart, er du velkommen til at kontakte Læringshuset. Du finder vores kontaktoplysninger på siden Kontakt os

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00